Flexibelere wetgeving rond bv’s gaat 1 oktober in

21 juni 2012

De wetgeving rond de besloten vennootschap (bv) wordt vanaf 1 oktober a.s. flexibeler. Veel oude regels worden afgeschaft, zoals het verplichte minimum aan kapitaal, de verplichting om het maatschappelijk kapitaal op te nemen in de statuten, de bankverklaring bij storting op aandelen in geld en de accountantsverklaring bij storting op aandelen in natura. De nieuwe regels maken het eenvoudiger voor beginnende ondernemers om een BV op te richten.

Naast bovengenoemde lastenverlichting vervallen de tijdsintensieve procedures bij kapitaalvermindering. De oproeptermijn voor algemene vergaderingen wordt verkort tot acht dagen en (elektronische) besluitvorming mag buiten de vergaderingen plaatsvinden. Verder wordt de verplichte blokkeringsregeling in de statuten afgeschaft en wordt het mogelijk om verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard op te nemen in de statuten.

Winst- en reserveuitkeringen
Ter compensatie moeten bestuurders bij uitkering van winst of reserve voortaan een uitkeringstest uitvoeren. Het bestuur moet een besluit goedkeuren om aan aandeelhouders uit te keren. Daarbij moet het goedkeuring weigeren als het weet of kon voorzien dat de bv na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van schulden. Verder is uitkering alleen toegestaan voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die moeten worden aangehouden. Als de bv na de uitkering niet kan voortgaan met het betalen van schulden, dan zijn de bestuurders die dat wisten of konden voorzien aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan. Ook moet degene die toch de uitkering ontving, het tekort vergoeden.

De nieuwe regeling wordt direct van kracht op 1 oktober 2012 en kan dus bestaande statutaire regels opzij zetten. Bv’s met een raad van commissarissen en bv’s die met medewerking van de bv certificaten van aandelen hebben uitgegeven, moeten bij de eerstvolgende statutenwijziging enkele wijzigingen doorvoeren.

Bron: MKB-Nederland, 20 juni 2012