Tweede Kamer roept staatssecretaris op tot overleg over "normale BTW-verrekening"

26 juni 2012

In ieder geval twee zaken zijn duidelijk geworden in de Tweede Kamer: de verhoging van de tabaksaccijns met 371 miljoen Euro gaat onveranderd door. Wel heeft een brede Kamermeerderheid Staatsecretaris Weekers oproepen om met de branche in overleg te treden over een normale BTW-verrekening over tabak. De Tweede Kamer heeft formeel besloten tot een accijnsverhoging op tabak van 371 miljoen Euro. Ingaande 1 januari 2013. Het is bijzonder teleurstellend dat alle argumenten aangedragen door de NSO en collega organisaties de politici niet hebben kunnen vermurwen. Het op papier rond krijgen van de rijksbegroting voor 2013 was belangrijker dan wat de werkelijke opbrengst van de schatkist zullen zijn en de negatieve consequenties voor de (tabaks)detailhandel.

In de lobby van de afgelopen weken is nadrukkelijk ook aandacht gevraagd voor een normale BTW-verrekening op tabak. Dat signaal is wél kamerbreed opgepakt. Naar aan-leiding van een Kamerdebat heeft Staatssecretaris Weekers van Financiën aangekondigd een open overleg met de branche te zullen aangaan over een normale BTW-verrekening. Inzet van de NSO daarbij is dat de BTW over tabak meegenomen kan worden in de nor-male maandelijkse- of kwartaalafdracht. Als dit gerealiseerd wordt levert dit per tabaks-gemakswinkel een liquiditeitsvoordeel op van enkele duizenden Euro’s. De komende weken gaat het overleg met het Ministerie van Financien plaatsvinden.