Tijdschriften

De omzet losse verkoop tijdschriften is in 2013 zo’n 10% gedaald ten opzichte van 2012. Dat blijkt zowel uit cijfers van Aldipress en Betapress als uit de Omzetmonitor Gemakswinkels.

Nederland telt ongeveer 6.650 verkooppunten voor tijdschriften. De totale omzet losse verkoop bedroeg in 2013 circa 305 miljoen euro. Dat is gemiddeld € 46.000,- per verkooppunt. De besteding per hoofd van de bevolking voor losse verkoop bedroeg in 2013 € 18,20.

Blijkens de Omzetmonitor Gemakswinkels lag in 2013 de gemiddelde tijdschriftenverkoop op € 51.000,- Dit beeld wordt positief beïnvloed omdat in de Omzetmonitor Gemakswinkels enkele formules meetellen die in de cijfers van Aldipress en Betapress vallen onder het distributiekanaal vakhandel.

De aankoop van veel tijdschriften gebeurt veelal impulsief. De consument gaat meestal niet naar de winkel om alleen een tijdschrift te kopen, maar neemt dit mee bij de andere aankopen. Behoudens bij die gemakswinkels die zich meer en meer als tijdschriftenspecialist ontpoppen. Daar gaat de consument gericht naar toe voor de titel van zijn voorkeur. In zijn algemeenheid verwacht de consument binnen de tabaks-/gemakswinkels en de vak(boek)handel een goed en breed gesorteerd assortiment aan tijdschriften te vinden.

Er zijn vele tientallen tijdschriftuitgeverijen in Nederland actief en twee distributeurs: Aldipress en Betapress. Aldipress maakt onderdeel uit van Sanoma Media. Betapress is onderdeel van mediaconcern Audax. Evenals winkelketen AKO.

Beiden distributeurs zijn monopolist op titelniveau en hebben zowel general interest als special interest titels in het assortiment.
Gedurende 2013 is ook een derde distributeur in beeld gekomen: VMBpress. Zij vertegenwoordigen zo’n 250 (niche) tijdschriftentitels van vaak kleinere uitgeverijen.

Marktaandelen Losse verkoop tijdschriften

 Leverancier Aantal titels  Titelaandeel Marktaandeel
2012
Marktaandeel
2013
Tabak&Gemak
Aldipress 600 23% 64,9% 61,6% 57,8%
Betapress 2.000 77% 35,1% 42,2% 38,8%
Totaal 2.600 100% 100% 100% 100%

Omzetaandelen losse verkoop tijdschriften Betapress

Distributiekanaal 2010 2011  2012 2013 Mutatie 13-12
Tabaks-/gemakswinkels 12,2% 12,3% 13,1% 13,2% 0,1%
Supermarkten 39,5% 38,3% 37,3% 40,2% 2,9%
Vakhandel 42,6% 44,3% 45,2% 42,9% -2,3%
Overige 5,7% 5,1% 4,5% 3,7% -0,8%


Omzetaandelen losse verkoop tijdschriften Aldipress

Distributiekanaal 2010 2011  2012 2013  Mutatie 13-12
 Tabaks-/gemakswinkels 10,7%  11,4%  12,0% 11,9% -0,1% 
 Supermarkten 53,5%  53,1%  52,0% 52,0% 0,0% 
 Vakhandel 30,4%  30,7%  31,9% 33,0% 1,1% 
 Overige 5,4%  4,8%  4,2% 3,2% -1,0% 

Bron: Aldipress en Betapress

Omzetmonitor Gemakswinkels
Uit de Omzetmonitor Gemakswinkels blijkt dat in 2013 de gemiddelde omzet van Tijdschriften per winkel € 50.897,- was. Dit is een daling van 10,4 procent ten opzichte van 2012. In de Omzetmonitor vallen de zogenoemde verzamelwerken/plaatjes ook onder artikelgroep Tijdschriften. Deze daling is in lijn met het landelijke gemiddelde.


Tabak2day Marktgids

In deze gids het jaarlijkse verslag over de branche, marktcijfers, actueel productoverzicht en adresgegevens. Kijk voor meer informatie op www.tabak2day.nl (u moet wel inloggen).

Tijdschriften

In Nederland verschijnen zo'n 2500 verschillende tijdschriften: week-, maand- en kwartaalbladen. Dit is een opvallende productcategorie in de gemakswinkel.

Lees meer