Tijdschriften

In zijn algemeenheid blijft de tijdschriftenmarkt in 2012 vrijwel gelijk met 2011. De ver-koop van tijdschriften in het tabaks-/gemakskanaal is in 2012 gestegen. Zowel de cijfers van Aldipress als Betapress laten een groei zien. Nederland telt ongeveer 7.050 verkoop-punten voor tijdschriften. Van alle tabaks-/gemakswinkels verkopen er zo’n 1.100 tijdschriften.

Uit de Omzetmonitor Gemakswinkels blijkt dat de 950 winkels die hierin meelopen een gemiddelde jaaromzet in deze productcategorie hebben van € 55.678,-.

De consumptieve bestedingen in termen van de losse verkoop van tijdschriften wordt geschat op € 340 miljoen in 2012. Uitgaande van 12,5% marktaandeel, op basis van de cijfers van Betapress en Aldipress, wordt er in de tabaks-/gemakswinkel voor € 42,5 miljoen aan tijdschriften omgezet. Een opmerking die hierbij geplaatst moet worden is dat in de Omzetmonitor Gemakswinkels enkele formules meedoen die in de cijfers van Aldipress en Betapress meedoen in het distributiekanaal vakhandel.

De besteding per hoofd van de bevolking voor losse verkoop bedroeg in 2012 € 24,00.

De aankoop van veel tijdschriften gebeurt grotendeels impulsief. De consument gaat meestal niet naar de winkel om alleen een tijdschrift te kopen, maar neemt dit mee bij de andere aankopen. Behoudens bij die gemakswinkels die zich meer en meer als tijdschrif-tenspecialist ontpoppen. Daar gaat de consument gericht naar toe voor de titel van zijn voorkeur. In zijn algemeenheid verwacht de consument binnen de tabaks-/gemakswinkels en de boekhandel een goed en breed gesorteerd assortiment aan tijdschriften te vinden. Van alle tijdschriften wordt 1 op de 9 verkocht in de tabaks/-gemakswinkels. De trend dat het aantal meters tijdschriften in supermarkten toeneemt, lijkt tot stilstand gekomen. Meerdere supermarktketens hanteren het beleid: ‘less is more’.

Er zijn vele tientallen tijdschriftuitgeverijen in Nederland actief en twee distributeurs: Aldipress en Betapress. Beiden zijn monopolist op titelniveau. Betapress distribueert van oudsher veel buitenlandse bladen. Op het gebied van Nederlandse titels hebben beide distributeurs zowel general interest als special interest titels in het assortiment.

Inschatting marktaandelen Losse verkoop tijdschriften

 Leverancier Aantal titels  Titelaandeel 2011 2012 Tabak&Gemak
Aldipress 600 23% 61,2% 64,9% 61,2%
Betapress 2.000 77% 38,8% 35,1% 38,8%
Totaal 2.600 100% 100% 100% 100%

Omzetaandelen losse verkoop tijdschriften Betapress

Distributiekanaal 2009 2010 2011  2012 Mutatie 12-11
Tabaks-/gemakswinkels 11,9% 12,2% 12,3% 13,1% 0,8%
Supermarkten 39,9% 39,5% 38,3% 37,3% -1%
Vakhandel 41,6% 42,6% 44,3% 45,2% 0,9%
Overige 6,7% 5,7% 5,1% 4,5% -0,6%


Omzetaandelen losse verkoop tijdschriften Aldipress

Distributiekanaal 2009 2010 2011  2012  Mutatie 12-11
 Tabaks-/gemakswinkels 10,6%  10,7%  11,4%  11,9% 0,6% 
 Supermarkten 53,5%  53,5%  53,1%  52,0% -1,1% 
 Vakhandel 30,3%  30,4%  30,7%  31,9% 1,2% 
 Overige 5,6%  5,4%  4,8%  4,2% -0,7% 

Bron: Aldipress en Betapress

Omzetmonitor Gemakswinkels
Uit de Omzetmonitor Gemakswinkels blijkt dat in 2012 de gemiddelde omzet van Tijd-schriften per winkel
€ 55.678,- was. Dit is een stijging van 1,0 procent ten opzichte van 2011. In de Omzetmonitor vallen de zogenoemde verzamelwerken/plaatjes ook onder artikelgroep Tijdschriften.

 


Tabak2day Marktgids

In de Marktgids staat het jaarlijkse verslag over de branche, inclusief de marktcijfers, en een actueel overzicht van alle producten, prijzen en leveranciers. Als NSO-lid kunt u hier de marktgids downloaden.

Tijdschriften

In Nederland verschijnen zo'n 2500 verschillende tijdschriften: week-, maand- en kwartaalbladen. Dit is een opvallende productcategorie in de gemakswinkel.

Lees meer