Administratie

Als ondernemer kunt u ervoor kiezen of u de boekhouding zelf doet of u kunt dit uitbesteden aan een administratiekantoor. Aan beiden zijn voor- en nadelen verbonden.

Als u uw boekhouding zelf doet, heeft u altijd inzicht in uw boekhouding, maar kost het u een paar uur per week. Uitbesteden betekent dat u die tijd aan andere ondernemerstaken kunt besteden, maar aan uitbesteden hang natuurlijk een prijskaartje.

Ook bij uitbesteden van uw administratie kunt u tegenwoordig met de online boekhoudsystemen een deel van de administratie zelf doen. Overal waar een PC met internetaansluiting is, dus in de winkel op een rustig moment of thuis.

Besteedt u uw administratie uit zorg dat de afspraken over de diensten en bijbehorende bedragen met uw administratiekantoor op papier staan. Een heldere afspraak voorkomt problemen in de toekomst.

De NSO beveelt ANB administratiekantoor aan, contactpersoon voor de tabaksdetailhandel is Alphons Smits.
Zij zijn op de hoogte van de specifieke zaken die spelen in de tabaksdetailhandel en voeren administraties voor NSO-leden door heel Nederland.

Wilt u van deze dienstverlening gebruik maken, dan kunt u zelf rechtstreeks contact opnemen.

*De NSO beveelt deze adviesdienst aan, maar is daarmee niet verantwoordelijk voor de diensten zoals deze geleverd worden.


Afspraak schriftelijk vastleggen

Leg schriftelijk vast welke werkzaamheden uw administratiekantoor doet en wat u hiervoor betaalt. Spreek ook af dat voor aanvullende werkzaamheden altijd eerst een offerte gemaakt moet worden met de daarbij behorende kosten. Pas na uw akkoord mogen deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Zo houdt u de kosten beheersbaar.