Juridisch

Voor juridische adviesaanvragen is de NSO uw aanspreekpunt.
De NSO-beleidsmedewerker arbeidszaken staat u terzijde als het gaat om bijvoorbeeld arbeidsrecht, bestuursrecht, huurrecht, koopovereenkomsten, franchisecontracten en ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Na kennis te hebben genomen van uw vraagstelling of probleem, vertelt zij u bij welk soort advisering u het meeste baat heeft. Het kan zijn dat het secretariaat het advies zelf uitvoert, maar het kan ook zijn dat u het advies krijgt om een jurist in de arm te nemen.

NSO leden hebben jaarlijks recht op een nieuw aan te vragen bedrijfseconomisch of juridisch advies tegen een gereduceerde bijdrage.

Voor juridische vraagstukken werkt de NSO samen met twee adviseurs: Meeles Bedrijfs-juridisch Advies en Foodconsult Bedrijfsadvies. Als NSO-lid betaalt u een gereduceerd tarief voor de uren die u van de jurist afneemt.
Juridisch advies is voorbehouden aan NSO-leden en kan worden aangevraagd bij Sylvia van Kempen.