Verzekeringen

Uw onderneming draait om uw winkel. Hier verkoopt u uw producten & diensten, ontvangt u uw klanten en werken uw medewerkers. Daarom is het zaak dat u uw winkel en uw onderneming goed beschermt tegen allerlei risico’s. Deskundige voorlichting en advisering over uw verzekeringspakket is hierbij van groot belang.

Voor een ondernemer is het nemen van risico's onvermijdelijk. Het is de kern van het ondernemerschap. De aan het ondernemen zelf verbonden risico's, die grotendeels te berekenen zijn, loopt u zelf. Externe factoren met soms grote gevolgen, kunt u – voor zover mogelijk – beter afwentelen op een verzekeraar.

Welke risico's een verzekering waard zijn, is voor velen een zoekplaatje. Sommige verzekeringen zijn wettelijk verplicht (zoals de zorgverzekering en de WA-verzekering voor een motorrijtuig). Andere risico's zijn zo klein, dat verzekeren voor de meesten overbodig is. Daartussenin ligt een terrein waar een deskundige én onafhankelijke gids geen overbodige luxe is. Kennis van het verzekeringsaanbod enerzijds en de behoefte van de ondernemer anderzijds, maakt een onafhankelijke tussenpersoon tot de aangewezen bemiddelaar tussen verzekeraars en verzekerden.

Advies NSO
De NSO raadt haar leden aan om voor de winkel in ieder geval een aansprakelijkheidsverzekering, een bedrijfsschadeverzekering, een goederen-/inventarisverzekering, een opstal-/glas-/huurdersbelangverzekering en een kasgeldverzekering af te sluiten. Voorts adviseert de NSO ook een ziekteverzuimverzekering (voor het personeel) en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (voor de ondernemer zelf) af te sluiten. En om op tijd te starten met een pensioenvoorziening.

Mantel ziekteverzuimverzekering via Insurance Managers
De NSO heeft per 1 januari 2016 een driejarige mantel voor de ziekteverzuimverzekering afgesloten met Insurance Managers. Deze verzekering bij de Goudse Verzekeringen geeft hele goede vergoedingen van interventies voor zieke werknemers en u betaalt een gemiddeld lagere premie dan nu bij uw huidige verzekeraar!

Meestal is uw verzekering per maand opzegbaar. Uiteraard zegt u uw huidige ziekteverzuimverzekering pas op als u een nieuwe verzekering heeft afgesloten.

Wilt u vrijblijvend een offerte opvragen mail dan uw huidige polis, ziekteverzuimpercentages 2013 t/m 2015 en de verzamelloonstaat 2015 naar nso@insurancemanagers.nl of bel met Insurance Managers op 038-8200375.

(Collectieve) bedrijfs- en particuliere verzekeringen
WUTHRICH*, makelaars in assurantiën te Utrecht is een onafhankelijk tussenpersoon. Bij WUTHRICH kunnen NSO-leden, hun medewerkers en gezinsleden terecht voor tal van (collectieve) bedrijfs- en particuliere verzekeringen. De mensen spreken uw taal en kennen de branche. Zij weten welke risico’s u loopt in en buiten de winkel.
Voor meer informatie neemt u contact op met WUTHRICH Assurantiën

*De NSO raadt Wuthrich en Insurance Managers aan, maar is daarmee niet verantwoordelijk voor de diensten zoals deze geleverd worden.


Heeft u een geldig beveiligings certificaat?

Klik hier voor meer informatie.