Verzekeringen

Uw onderneming draait om uw winkel. Hier verkoopt u uw producten & diensten, ontvangt u uw klanten en werken uw medewerkers. Daarom is het zaak dat u uw winkel en uw onderneming goed beschermt tegen allerlei risico’s. Deskundige voorlichting en advisering over uw verzekeringspakket is hierbij van groot belang.

Voor een ondernemer is het nemen van risico's onvermijdelijk. Het is de kern van het ondernemerschap. De aan het ondernemen zelf verbonden risico's, die grotendeels te berekenen zijn, loopt u zelf. Externe factoren met soms grote gevolgen, kunt u – voor zover mogelijk – beter afwentelen op een verzekeraar.

Welke risico's een verzekering waard zijn, is voor velen een zoekplaatje. Sommige verzekeringen zijn wettelijk verplicht (zoals de zorgverzekering en de WA-verzekering voor een motorrijtuig). Andere risico's zijn zo klein, dat verzekeren voor de meesten overbodig is. Daartussenin ligt een terrein waar een deskundige én onafhankelijke gids geen overbodige luxe is. Kennis van het verzekeringsaanbod enerzijds en de behoefte van de ondernemer anderzijds, maakt een onafhankelijke tussenpersoon tot de aangewezen bemiddelaar tussen verzekeraars en verzekerden.

Op het gebied van verzekering beveelt* de NSO Wüthrich makelaars in assurantiën in Utrecht aan. Wüthrich is een onafhankelijke tussenpersoon. De mensen spreken uw taal en u kunt bij Wüthrich terecht voor deskundig advies over zowel uw zakelijke als u privé-verzekeringen.

De NSO raadt haar leden aan om m.b.t. de zakelijke kant in ieder geval een aansprakelijkheidsverzekering, een bedrijfsschadeverzekering, een goederen- inventarisverzekering, een glas- opstalverzekering, een kasgeldverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en een ziekteverzuimverzekering af te sluiten.

*De NSO beveelt deze adviesdienst aan, maar is daarmee niet verantwoordelijk voor de diensten zoals deze geleverd worden.


Heeft u een geldig beveiligings certificaat?

Klik hier voor meer informatie.