Belangenbehartiging

De NSO heeft voor 2017 de volgende speerpunten vastgesteld: 

1. Monitoring van en uitleg over wet- en regelgeving tabak- en rookwarenbeleid. Hier valt ook het bevorderen naleving leeftijdsgrens tabaksverkoop onder.
2. Uitwerking toekomstoriëntatie NSO 2017 en verder. Waaronder de ontwikkeling van handvatten/toolkit lokale marketing.
3. Ondernemerschap en de winkel centraal. Gedurende 2017 blijft de NSO haar leden voeden met ideeën en informatie.

Klik voor meer informatie over deze NSO speerpunten.

Als brancheorganisatie behartigt de NSO de collectieve belangen voor de branche. Hieronder valt onder meer:

  • het volgen en beïnvloeden van voor de branche relevante wet- en regelgeving. 
  • Ook is de NSO actief op nationaal en Europees niveau m.b.t. het tabaksbeleid;
  • overleg met het ministerie van VWS en met de Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) over de naleving van de Tabakswet, maar ook overleg over de Wet op de kansspelen met het ministerie van Veiligheid en Justitie;
  • arbeidsvoorwaarden voor de tabaksdetailhandel;
  • contacten met collega-brancheorganisaties over branche overstijgende zaken zoals betalingsverkeer en winkelcriminaliteit.


Als ondernemer in de tabaks- en gemaksdetailhandel is het belangrijk dat uw collectieve belangen op de juiste manier worden behartigd. De NSO is daarom op nationaal niveau aangesloten bij MKB-Nederland en bij Detailhandel Nederland
MKB-Nederland behartigt de belangen van het totale bedrijfsleven. Detailhandel Nederland (DN) behartigt de belangen voor de gehele sector detailhandel. DN houdt zich onder meer bezig met: Europese zaken, vestigingsbeleid, betalingsverkeer en winkelveiligheid. Samen met deze organisaties wordt gewerkt om de tabaksdetailhandel naar hoger niveau te brengen. Natuurlijk opereert de NSO ook zelfstandig. Zo schuwen we de discussie met regering en parlement niet, als het gaat om zaken die ons (uw!) rechtstreeks in ons belang treffen. Via overleg, onderhandelingen en het zoeken van de publiciteit maken wij de beleidsmakers in Nederland duidelijk dat uw belangen ook in de politieke besluitvorming een rol moeten spelen. Zo heeft de NSO samen met TZN (groothandels) de website www.accijnslek.nl opgezet. Met deze site wordt aangetoond dat door de hoge accijnzen er handelsomzetten weglekken naar de buurlanden. Ook is de NSO nauw betrokken bij de NIX18 overheidscampagne waarvoor NSO-leden verschillende gratis winkelmaterialen hebben ontvangen.

Daarnaast biedt de NSO haar leden individuele dienstverlening aan. Bijvoorbeeld op de volgende terreinen: bedrijfseconomisch advies, juridisch advies, verzekeringenadministratie en personeelsadvies.