Belangenbehartiging

De NSO kent een vijftal speerpunten in de collectieve belangenbehartiging.

  1. tabak
  2. kansspelen
  3. sociale zekerheid
  4. arbeidsvoorwaarden
  5. MKB-aangelegenheden

Voor deze en andere onderwerpen heeft de NSO speerpunten vastgesteld.

Als brancheorganisatie behartigt de NSO de collectieve belangen voor de branche. Hieronder valt onder meer:

  • het volgen en beïnvloeden van voor de branche relevante wet- en regelgeving; Bijvoorbeeld het regelen van de reguliere BTW-heffing op tabak per 1 juli 2013. Ook is de NSO actief op nationaal en Europees niveau m.b.t. het tabaksbeleid.
  • overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) over de naleving van de Tabakswet, maar ook overleg over de Wet op de kansspelen met het ministerie van Veiligheid en Justitie;
  • CAO onderhandelingen voor de tabaksdetailhandel;
  • contacten met collega-brancheorganisaties over brancheoverstijgende zaken zoals betalingsverkeer en winkelcriminaliteit.


Daarnaast biedt de NSO haar leden individuele dienstverlening aan. Bijvoorbeeld op de volgende terreinen: bedrijfseconomisch advies, juridisch advies, verzekeringenadministratie en personeelszaken.