NSO speerpunten 2016

De NSO-ledenraad heeft in haar vergadering 17 november 2015, op voorstel van het NSO-bestuur, een aantal beleidsspeerpunten voor 2016 vastgesteld.
Dat zijn zaken waar, naast de reguliere werkzaamheden, de NSO gedurende 2016 extra aandacht aan wil besteden. 

Implementatie Europese Tabaksproductenrichtlijn (TPD 2)
In principe per mei 2016 moet de TPD in Nederland in werking treden. De NSO volgt dit (wetgevings-)proces op de voet. De ondernemers worden geïnformeerd over alle relevante zaken en de invoeringstermijn daarvan. Ook zal contact met de overheid en stakeholders worden onderhouden, met als doel te bewaken en te bevorderen dat bij de invoering en uitvoering van de TPD voor de tabaksdetaillisten een werkbare situatie blijft bestaan.

Organisatie en samenwerking van en rondom de NSO
Aspecten die in dit kader extra aandacht zullen krijgen zijn:
* Samenstelling en functioneren bestuur
* Verbeteren functioneren ledenraad
* Samenwerking NSO met commerciële organisaties
* Samenwerking NSO met collega branche organisaties

Bevorderen naleving leeftijdsgrens tabaksverkoop
Het bevorderen van de naleving blijft ook voor 2016 een belangrijk speerpunt. Door actief deel te nemen aan de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabaksverkoop (TNLT).
Maar ook door eigen (met FSIT) ondersteuningsactiviteiten. Zoals onder meer het ter beschikking stellen van POS-materiaal.

De toekomst van de winkel
De NSO is en blijft een organisatie van en voor ondernemers met een tabaks-/ gemakswinkel. Onmiskenbaar gaat de functie van deze winkels de komende jaren veranderen. Als gevolg van algemene ontwikkelingen in de retail en specifieke brancheontwikkelingen.
Gedurende 2016 blijft de NSO haar leden voeden met ideeën en informatie. Met onder meer artikelen in het vakblad, ondernemersbijeenkomsten en tijdens de nieuwe vakbeurs.
De NSO blijft aangesloten bij het programma Shopping Tomorrow. Informatie hieruit wordt vertaald in praktische tools en tips voor de aangesloten ondernemers.