NSO speerpunten 2014

De NSO-ledenraad heeft 19 november 2013, op voorstel van het NSO-bestuur, een aantal actiepunten voor 2014 vastgesteld.

1. Branche Brede Aanpak verbetering handhaving leeftijdsgrens
Ook in 2014 blijft het tabaksdossier belangrijk voor de NSO en haar leden. Belangrijk onderdeel daarvan is de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar en de handhaving daarvan in de tabaks- en gemakswinkels.
Speerpunt voor 2014 is het opzetten van een branche brede aanpak ter verbetering van deze handhaving. NSO en FSIT zoeken daarbij samenwerking en versterking met onder meer alle commerciële organisaties, groothandels en tabaksfabrikanten. Alle betrokken organisaties moeten dezelfde boodschap actief uitdragen naar de ondernemer en er consequenties aan verbinden als een ondernemer volhard in het niet voldoende naleven van de leeftijdsgrens. In praktische zin wordt aangesloten bij de NIX18 campagne die het Ministerie van VWS medio november 2013 start.

2. Kostenbeheersing/efficiëntie/logistieke verbeteringen
Begin 2014 wordt een projectgroep geïnstalleerd. Met deskundigen en betrokkenen van organisaties uit en rondom de tabaksdetailhandel. Deze projectgroep krijgt als opdracht:
a.  vóór de zomer van 2014 inventariseren en benoemen op welke concrete punten winst te behalen is voor ondernemers in de branche m.b.t. kostenbeheersing & efficiëntie.
b.  De inventarisatie van de projectgroep wordt medio juni/juli besproken tijdens een conferentie met overige getrokken en belangstellenden.
c.  De projectgroep krijgt vervolgens de opdracht, op basis van een prioriteitsstelling, een beperkt aantal cases uit te werken vóór 1 januari 2015.

3. Het versterken (empoweren) van de ondernemer
De (tabaks-) detailhandel is blijvend veranderd. Het ‘nieuwe winkelen’ proces is al jaren gaande. Ontwikkelingen gaan in 2014 en daarna verder. Niemand weet hoe het klanten-gedrag zich verder gaat ontwikkelen. En wat daarvan de gevolgen zijn voor de traditionele winkelier en zijn winkel.
De winkelier moet versterkt (empowered) worden om zijn weg in deze ontwikkelingen te vinden. Daar ligt een taak voor brancheorganisatie NSO:

  • De NSO-leden informeren over voor hen relevante veranderingen;
  • De NSO-leden handvatten aanreiken om hier op in te spelen;
  • Stakeholders rondom de branche informeren over kansen die de tabaks- en gemaksdetailhandel biedt.

Een project in het kader van branche-promotie. Er zijn voorbeelden in andere branches (bijv. KBb, InRetail) die als voorbeeld kunnen dienen. De concrete vormgeving van het project kan afhangen van de definitieve doelstellingen prioriteiten.
Het project kan onder meer bestaan uit:

  • informatie overdracht (onder meer via vakblad en ledenavonden);
  • Workshops met concrete tips en trucs voor deelnemende ondernemers;
  • Persoonlijke advies/begeleidingstrajecten met ondernemers;
  • activiteiten tijdens TabakPlus 2014 Evenement;
  • andere vormen….

In de slipstream van dit speerpunt moet ook nagedacht worden over een nieuwe positionering van de branche en van de NSO. In welke richting ontwikkelt de branche zich in 2015 en verder? Welke samenwerking met welke andere (branche-)organisaties is en wordt opportuun. Wat zijn en worden de nieuwe prioriteiten voor de NSO. Waarmee zijn de NSO-leden echt geholpen?

Voor de volledige notitie en een tussenbalans over de actiepunten voor 2014 klikt u hier.