NSO speerpunten 2015

De NSO-ledenraad heeft in haar vergaderingen van 11 februari 2015, op voorstel van het NSO-bestuur, een aantal actiepunten voor 2015 vastgesteld. Een voortzetting van de speerpunten 2014 met nog meer praktische adviezen voor ondernemers.
 
1. Branche Brede Aanpak verbetering handhaving leeftijdsgrens
Ook in 2015 blijft het tabaksdossier belangrijk voor de NSO en haar leden. Belangrijk onderdeel daarvan is de leeftijdsgrens van 18 jaar en de handhaving daarvan in de tabaks- en gemakswinkels. Speerpunt voor 2015 is het voorzetten van een branche brede aanpak ter verbetering van deze handhaving. NSO en FSIT zoeken daarbij samenwerking en versterking met onder meer alle commerciële organisaties, groothandels en tabaksfabrikanten. Alle betrokken organisaties moeten dezelfde boodschap actief uitdragen naar de ondernemer en er consequenties aan verbinden als een ondernemer volhard in het niet voldoende naleven van de leeftijdsgrens.

2. Kostenbeheersing/efficiëntie/logistieke verbeteringen
In 2014 is gewerkt aan een nieuw NSO-adviesproduct voor budgettering en kostenbeheersing. Hierover heeft met stakeholders overleg plaatsgevonden. Een handzaam en praktisch adviesproduct heeft nogal wat voeten in aarde. Voorbereidingen worden voortgezet in 2015.

3. Het versterken van de ondernemer en het ondernemerschap in de branche
De (tabaks-) detailhandel is blijvend veranderd. Het ‘nieuwe winkelen’ proces is al jaren gaande. Ontwikkelingen gaan in 2015 en daarna verder. Niemand weet hoe het klanten-gedrag zich verder gaat ontwikkelen. En wat daarvan de gevolgen zijn voor de traditionele winkelier en zijn winkel.
De winkelier moet versterkt worden om zijn weg in deze ontwikkelingen te vinden. Daar ligt een taak voor brancheorganisatie NSO:
• De NSO-leden informeren over voor hen relevante veranderingen;
• De NSO-leden nog meer praktische tips en tools aanreiken om hier op in te spelen;
• Het onder de aandacht brengen van de NSO-gereedschappen zoals e-learingmodules, Info-bladen en adviesdiensten;
• Het vertalen van relevante ontwikkelingen in de detailhandel naar onze branche;
• De Tour de Branche 2015, informele, informatieve & praktische avonden op de winkelvloer en
• Stakeholders rondom de branche informeren over kansen die de tabaks- en gemaksdetailhandel biedt.

En verder wordt vervolgd in 2015

Oriëntatie op de toekomst van de branche en de NSO

Diverse gesprekken met collega-brancheorganisaties hebben plaatsgevonden over de ontwikkelingen in de retail en mogelijke vormen van samenwerking. Medewerking is door de NSO verleend aan een onderzoek van MKB-Nederland/Nyenrode naar de toekomst van brancheorganisaties in de retail.

Taakverdeling ondernemer, commerciële organisatie en de NSO in kaart brengen
Is een continu proces. Nog niet afgerond.

Aanpassing Wet op de Kansspelen
Door de NSO is input gegeven op het Wetsvoorstel.