Activiteitenoverzicht 2013: Promotie en Communicatie

De NSO gebruikt verschillende communicatiemiddelen om haar leden te informeren. Onderstaand per middel een korte omschrijving:

Deze Week
Via de wekelijke e-mailnieuwsbrief Deze Week informeert de NSO haar leden over actuele zaken die spelen in de branche of in de detailhandel in het algemeen. Deze Week is het hele jaar wekelijks op de vrijdagmiddag (met uitzondering van de vakanties) per e-mail verstuurd.

Extra e-mail nieuwsbrieven
Naast de reguliere nieuwsbrief Deze Week, zijn er in 2013 vier extra digitale nieuwsbrieven verstuurd om aandacht te vragen voor: de plannen van het kabinet met betrekking tot de accijns- en BTW-verhoging, een ludieke actie (tabakschap nu en straks) om aandacht te vestigen op de consequenties van de kabinetsplannen, de lancering van de website www.accijnslek.nl en de tellijsten in verband met de gewijzigde BTW-heffing per 1 juli 2013.

NSO-website
www.tabaksdetailhandel.nl is dè website van de NSO. Behalve actueel nieuws vindt de ondernemer op deze website up-to-date informatie die relevant is voor leden en niet-leden. Alle NSO-leden hebben een login en ook dit jaar is er weer veelvuldig gekeken op de site. Veel bezochte pagina’s zijn de nieuwsberichten, vraag & aanbod, NSO lidmaatschap en personeel. Tevens achter de login, de actiepagina’s behorende bij de leeftijdscheck-campagne (NIX<18).
 
Tabak2day
Tabak2day is hèt vakblad voor de branche en verschijnt 10 keer per jaar. Daarnaast in iedere uitgave een NSO-katern met informatie over actuele zaken die spelen en interessant zijn voor ondernemers in de tabaks- en gemaksdetailhandel. NSO beleidsmedewerkster arbeidszaken, Sylvia van Kempen, schrijft in iedere uitgave in haar rubriek ‘Vraag en antwoord’ over arbeidszaken en MKB-onderwerpen. 28 juni is de Tabak2day Marktgids verschenen, hierin marktcijfers, prijslijsten en adresgegevens van de vele productgroepen die worden verkocht in de branche.
De NSO gids (voorheen Tabak2day Ondernemersgids), met alle informatie over de diensten en activiteiten die de NSO haar leden aanbiedt, is in verkorte versie opgenomen in de TabakPlus Retailgids die 8 oktober is verschenen n.a.v. het TabakPlus RetailForum. Alle uitgebreide informatie is beschikbaar via de website, voor en achter het wachtwoord.
14 juni is de website www.tabak2day.nl live gegaan. Op deze website berichten en nieuws in het verlengde van het vakblad. Tevens op de website een interactieve versie van de prijslijsten uit de Tabak2day Marktgids. De uitvoering en het vullen van deze website ligt volledig bij Vakmedianet (de uitgever).

NSO Tour de branche
De eerste helft van het jaar zijn er 19 NSO-ondernemersavonden georganiseerd. Daarbij waren ruim 300 ondernemers aanwezig waren. Kleinschalige avonden op de winkelvloer bij leden. Vanuit de NSO werd deze avonden praktische informatie gegeven over onder meer: wat moet je doen aan en weten over de normale BTW-heffing per 1 juli 2013, de stand van zaken met betrekking tot de EU-tabaksvoorstellen en de nieuwe actie met betrekking tot tabaksaccijns. Praktisch onderdeel van de avonden was een winkelscan. Collega’s geven tips en advies aan de ondernemer waar ze te gast zijn. Uiteraard ook weer veel ruimte om ervaringen uit te wisselen en actuele zaken met elkaar te bespreken.
In het kader van de politieke ontwikkelingen op het gebied van tabaksverkoop zijn er in november 3 extra Regioavonden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de aanwezige leden geïnformeerd over o.a. de verhoging van de leeftijdsgrens en de regelgeving vanuit Europa. In totaal zijn er ruim 300 mensen geweest op deze avonden.

TabakPlus RetailForum
16 september vond op Schiphol het TabakPlus RetailForum plaats. Meer dan honderd professionals uit de tabaks/gemaks/convenience branche waren bijeen om te praten over de toekomst van online en off-line retail. Of te wel, hoe verleiden we de consument naar de ‘traditionele’ tabaks- en gemakswinkel? Dit RetailForum was een aanloop naar het Ta-bakPlus Evenement wat op zondag 12 en maandag 13 oktober 2104 voor de 4e keer wordt georganiseerd in de Van Nellefabriek in Rotterdam.

Week van de Veiligheid
Week 41 (7 t/m 13 oktober) was de jaarlijkse nationale week van de (Winkel)Veiligheid. Tijdens deze week heeft de NSO extra aandacht aan het thema winkelveiligheid besteed. Dit via de nieuwsbrief Deze Week en ook op de website.