Voorstel VWS voor uitstalverbod biedt tabaksspeciaalzaken geen enkel perspectief

1 september 2017

Het voorstel dat het ministerie van VWS juli jl. voor consultatie publiceerde biedt de 1583 winkels in de tabaksdetailhandel geen perspectief, is disproportioneel en doet geen recht aan de wens van de Tweede Kamer om goed te kijken naar de positie van de speciaalzaak. 

Dat is in het kort de reactie van de NSO op de gepubliceerde voorstellen. De NSO heeft haar reactie 1 september jl. bij het ministerie ingediend en doet een dringend beroep op het ministerie om met de NSO om de tafel te gaan zitten om echt goed te kijken naar de positie van de speciaalzaak.

De door VWS voorgestelde uitzondering van het uitstalverbod, voor tabakswinkels die alleen maar tabaksproducten en rookwaren verkopen, is geen reële optie. Daarvan bestaan er slechts enkele in Nederland. De NSO bepleit een regeling die recht doet aan alle speciaalzaken. Hiervoor heeft de NSO al in december 2016 voorstellen gedaan maar daar heeft het ministerie niets mee gedaan.

Vrijwel alle 1583 tabaksspeciaalzaken hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld en hebben producten en diensten toegevoegd aan hun assortiment. Met een breed assortiment aan producten en diensten waardoor deze winkels vaak echte buurtwinkels zijn geworden. Met assortimenten en diensten als: kranten en tijdschriften, OV-Chipkaarten, post- en pakketpunt, geldautomaat, e.d. Er zijn natuurlijk ook prachtige winkels met een breed assortiment speciaal producten zoals koffie, thee chocolade etc. Maar kern is en blijft het feit dat het tabakswinkels zijn. Voor al deze winkels geldt dat zij voldoen aan de criteria van de wet en meer dan 50% van hun omzet genereren met tabaksproducten en rookwaren.

De NSO pleit er eveneens voor dat in alle tabaksverkooppunten e-sigaretten, rookloze tabaksproducten en verpakkingen van sigaren zwaarder dan 3 gram, uitgezonderd worden van een displayban. Een uitzondering voor deze producten is consistent met de wijze waarop in Nederland per 20 mei 2016 gezondheidswaarschuwingen zijn ingevoerd. In de onderliggende Europese Richtlijn worden genoemde producten ook onderscheiden en gelden daarvoor andere regels.

De NSO is bereid mee te denken over een uitstalverbod dat a) wel recht doet aan de positie van de speciaalzaak en b) tegemoet komt aan de wens van de Kamer om (met name in de supermarkt) de zichtbaarheid sterk te verminderen.

De volledige NSO-reactie (met bijlagen) op de consultatie uitstalverbod tabaksproducten leest u hier.