Winnaar Local Hero Competitie Cigo Lucas

27 oktober 2017

Glossy Lucas gaat Wijk en Aalburg verrassen

De NSO-competitie Lokaal Ondernemen kende afgelopen zomer vijf winnaars. Iedere maand wordt één van die winnaars belicht in Tabak2day. Deze maand is dat René Lucas van CIGO Lucas in Wijk en Aalburg. Zijn idee om zich lokaal te onderscheiden? Een eigen glossy maken en verspreiden in een oplage van 10.000 stuks!

René: “Ik wil klantenbinding creëren door het uitgeven van een eigen glossy magazine; de Lucas. Met deze uitgave wordt het 10-jarig jubileum van onze winkel gevierd. Door de glossy wil ik consumenten nog meer betrekken bij de winkel en krijgen ze inzicht in het reilen en zeilen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een grotere klantenbinding en meer omzet”.

Vanuit het NSO-bureau is Gert Koudijs toegewezen als maatje van dit project. Afgelopen zomer ging hij een middagje op bezoek bij René in Wijk en Aalburg.

Gert: “René bleek het project al aardig op orde te hebben. Hij had al afspraken met een drukker en een fotograaf en ook al ideeën over de inhoud van het blad. Verder was hij al volop bezig met het benaderen van leveranciers en lokale relaties voor het werven van advertenties. Die middag hebben we verder gesproken over redactionele ideeën en welke adverteerder we nog meer kunnen benaderen”.

René: De prijs van de NSO Competitie Lokaal Ondernemen, € 250,-, is een mooie bijdrage aan de financiële exploitatie van het blad. Mijn streven is het blad kostendekkend te kunnen uitgeven. Als we overhouden gaat het extra naar een goed doel. Dankzij de NSO hebben we ook enkele landelijke bedrijven als adverteerders kunnen werven. Bedrijven als Aldipress, Micres, PostNL, Valk Solutions, ’t Hart Trading, vinden dit een leuk initiatief, en waren bereid mee te doen.

Gert: “Ik heb zelf ook een artikel voor in de Lucas geschreven. Dat gaat over één van de speerpunten van de NSO: het bevorderen van het lokale ondernemerschap. Winkels als CIGO Lucas kunnen zich de komende jaren in verschillende richtingen ontwikkelen. Van oudsher heeft een winkel een detailhandelsfunctie: goederen inkopen, op voorraad houden en aan de klant verkopen. Die functie blijft de komende jaren belangrijk. 

Naast die goederenverkoop worden er steeds meer diensten verleend vanuit de lokale gemakswinkel. Bij CIGO Lucas is dat bijvoorbeeld het ING Servicepunt en het post- en pakketpunt van PostNL. Die dienstverlening kan de volgende jaren verder worden uitgebreid.
Naast productverkoop en dienstverlening is er een derde ontwikkeling mogelijk voor winkels als CIGO Lucas: het toevoegen van functies aan de winkelvloer. Het is denkbaar dat deze wijkwinkel zich ontwikkeld tot een wijkservicepunt. Waar mensen uit de buurt naar toe komen voor bijvoorbeeld: het huren van een GreenWheels auto, het informatiepunt van de regionale busmaatschappij, het huren van een apparaat voor in huis en tuin wat je af en toe gebruikt en niet wilt kopen. Als de ruimte het toelaat (of de winkel wordt groter) kan René ook een koffietafel plaatsen. Voor een kopje koffie voor zijn klanten en/of als werk- en ontmoetingsplek voor ZZP-ers uit de buurt.
Zo blijft CIGO Lucas ook de komende jaren relevant en een belangrijk ontmoetingspunt in de wijk. Door een mix van goederenverkoop (een mooi en gevarieerd assortiment), dienstverlening en nieuwe functies die aan de winkel worden toegevoegd. Aan het ondernemerschap van René Lucas zal het niet liggen!”

Het magazine de Lucas verschijnt eind november en wordt huis aan huis verspreid op 10.000 adressen rondom de winkel.