Tarieven pinbetalingen 2018: wat gaat er veranderen?

15 december 2017

Vanaf 1 januari 2018 eindigt de 1 cent Convenantkorting per verrichte pintransactie en vervalt de in 2005 afgesproken tariefgarantie voor alle ondernemers die pinbetalingen accepteren. 
Dit kan consequenties hebben voor u als acceptant. Banken zullen hun klanten informeren over de tarieven voor het betalingsverkeer voor 2018.
In 2005 tekenden de banken en brancheorganisaties uit retail, horeca en petrol, het Convenant Betalingsverkeer. Dat Convenant maakte destijds een einde aan een slepend conflict over de kosten van pinnen aan de toonbank. Afgesproken werd dat alle ondernemers een eurocent korting kregen per pinbetaling. 
Het Convenant is inmiddels al tweemaal wegens succes verlengd. De destijds gemaakte afspraken over een tariefgarantie vervalt per 1 januari 2018.
De banken en genoemde brancheorganisaties hebben het vertrouwen dat de bereikte efficiëntie van het Nederlandse toonbankbetalingsverkeer ook zonder tariefgarantie behouden kan blijven. Om dit vertrouwen te bevestigen hebben de convenantpartijen afgesproken dat de tarieven door een objectieve partij gemonitord worden. De Nederlandsche Bank (DNB) voert dit onderzoek uit en rapporteert hierover. Dit gebeurt in 2018 voor de tweede keer. 
Eind 2018 loopt het Convenant Betalingsverkeer af en daarmee komt een einde aan de intensieve samenwerking. Wel blijven banken en vertegenwoordigers van ondernemers met elkaar in overleg om de efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer te waarborgen.

Klik hier voor een kostenoverzicht PIN per bank.

In samenwerking met collega-brancheorganisatie INretail biedt de NSO haar leden een collectiviteitskorting aan. Kijk voor meer informatie in de NSO-ledenwinkel.