NVWA accepteert geen apps of foto’s van ID’s als legitiem identiteitsbewijs

24 april 2018

Zoals bekend geldt bij de verkoop van tabaksproducten en rookwaren de vergewisplicht. De verkoper moet zich ervan vergewissen dat de klant 18 jaar of ouder is.
Om een marge te nemen op deze wettelijke grens wordt er aan alle klanten die niet onmiskenbaar 25 jaar zijn gevraagd om een ID. Dat hoeft overigens niet steeds opnieuw bij bekende klanten.

In toenemende mate laat de klant daarbij een digitaal ID zien. Er zijn tegenwoordig allerlei Apps voor mobiele telefoons waar ID’s worden “ingeladen”. Of men toont via de mobiele telefoon een foto van paspoort of rijbewijs.

Op verzoek van meerdere ondernemers heeft de NSO aan de NVWA gevraagd of zo’n digitaal ID voldoende is om aan de vergewisplicht te voldoen. Deze Week antwoordde de NVWA: “De Tabaks- en rookwarenwet schrijft voor dat de vaststelling van de leeftijd geschiedt aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Dat kan alleen zijn een paspoort, rijbewijs, gemeente identiteitskaart of een vreemdelingendocument.
Het is van belang dat de verkoper de controle uitvoert aan de hand van een dergelijk document en ook de echtheid vaststelt. Dat is niet mogelijk via een app. De NVWA accepteert dan ook geen apps of foto’s van ID’s als zijnde een legitiem identiteitsbewijs”.