Advies toekomst postmarkt verschenen

22 juni 2018

Vrijdag 15 juni jl. is het eindresultaat van de zogenoemde Postdialoog verschenen; een advies over de toekomst van de Postmarkt in Nederland.

Geadviseerd wordt de Universele Postdienst (UPD) de komende jaren te handhaven. Dit moet er voor zorgen dat postbezorging toegankelijk en betaalbaar blijft. Daarnaast moet de overheid meer ruimte bieden voor samenwerking tussen postbedrijven. Een mogelijke consolidatie van de twee grote postbedrijven in Nederland (PostNL en Sandd) moet ondersteund worden. Een samenvoeging van de beide landelijke netwerken wordt als enige optie gezien om een betaalbare UPD voor de komende jaren veilig te stellen.

Tussen 2005 en 2016 is het aantal verstuurde poststukken gehalveerd van 5,6 naar 2,8 miljard stuks. In 2026 en 2017 is het volume van de postmarkt ook met 10% gedaald. Eenzelfde daling zet zich voort in de eerste helft van 2018.

De pakkettenmarkt daarnaast groeit met meer dan 10% per jaar. In 2016 zijn er 350 miljoen pakketten verstuurd. In volume nog altijd maar een fractie van het aantal poststukken. In omzet heeft de pakkettenmarkt inmiddels de postmarkt overtroffen. In 2016 was de omzet op de pakketmarkt € 1,8 miljard tegenover € 1,18 miljard op de brievenpostmarkt.

Duidelijk is dat de pakkettenmarkt een grote potentie heeft en de komende jaren verder zal groeien. Te verwachten is dat er uiteindelijk één brede bezorgmarkt zal ontstaan waarin de bezorging van poststukken, pakketten en andere goederen geïntegreerd wordt.

Staatsecretaris Keijzer (Min. EZ) heeft het advies aangeboden aan de Tweede Kamer. Naar verwachting vindt nog vóór het zomerreces een debat over de postmarkt plaats. De NSO/VVP zal de betreffende Kamerleden informeren over de zienswijze namens de post- en pakketpunten in de retail.
In die reactie zal onder meer ingehaakt worden op de oproep tot samenwerking en het op weg zijn naar één geïntegreerde bezorgmarkt. Retailers met een post- en/of pakketpunt kunnen daar een belangrijke functie in vervullen. Maar dan mag die samenwerking niet geblokkeerd worden door een exclusiviteitbeding van één van de marktpartijen.

Lees hier meer over het Postdialoog Advies en de brief naar de Tweede Kamer.