NSO-margetool tabaksproducten geactualiseerd

21 juni 2018

De prijs van een pakje sigaretten of shag wordt in hoge mate bepaald door de tabaksaccijns. Deze accijns wordt berekend met behulp van de zogenaamde 'hoogte van de gemiddelde tabaksprijs', de 'weight average price', oftewel WAP.
De WAP wordt ieder jaar vóór 1 maart berekend op basis van de verkopen van het jaar daaraan voorafgaand. De wijziging voor de accijns treedt dan op met ingang van 1 april van dat bewuste jaar en stromen dan geleidelijk de markt op. Vanaf 2019 gaan deze wijzigingen in per 1 januari in plaats van 1 april.
Om het u makkelijk te maken heeft de NSO na elke accijnswijziging nieuwe margeberekeningen voor u gemaakt. U kunt deze op deze pagina downloaden.