Let op: Wijzigingen wet- en regelgeving Tabak en Rookwaren

29 juni 2018

Per 1 juli a.s. treedt een aantal wijzigingen in de wetgeving m.b.t. tabak en rookwaren in werking. De belangrijkste wijzigingen voor de tabakretail zijn:

Elektronische rookwaren zonder nicotine
Hiervoor gaan praktisch dezelfde verpakkingseisen gelden als voor rookwaren met nicotine. Alleen de waarschuwingstekst is anders.
Bij elektronische rookwaren zonder nicotine wordt ook een bijsluiter verplicht. Op de verpakking moeten ingrediënten worden vermeld. Op deze producten moet de volgende waarschuwing worden aangebracht; ‘Dit product schaadt uw gezondheid. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers’.
Er worden eisen gesteld aan niet-nicotinehoudende vloeistoffen voor elektronische dampwaar en elektronische sigaretten zonder nicotine. Deze eisen hebben betrekking op de samenstelling van de vloeistof, maar ook op de maximum inhoud van de verpakkingen. 
Producten die niet aan deze nieuwe vereisten voldoen mogen tot 1 juli 2019 verkocht worden.

Aanvullende eisen verpakkingen tabaksproducten
Per 1 juli a.s. worden aanvullende eisen gesteld aan de verpakking van tabaksproducten, m.u.v. merken en typen grote sigaren die vóór 20 mei 2016 in Nederland in de handel waren. 
Elementen van de verpakking waarmee extra aandacht voor het product kan worden getrokken zijn niet meer toegestaan. Zo mogen bijvoorbeeld verpakkingen of delen daarvan niet doorzichtig zijn, moeten een matte en gladde afwerking hebben en mogen geen glanzende, visuele en of geluid-, geur of smaakeffecten hebben. De binnenzijde van verpakkingseenheden mag niet bedrukt zijn. 
Tabaksproducten met verpakkingen die geproduceerd zijn vóór 1 juli a.s. mogen tot 1 juli 2019 verkocht worden. 

Sigaren
Deze nadere verpakkingseisen gelden niet voor verpakkingen van sigaren zwaarder dan 3 gram èn die al vóór 20 mei 2016 in de handel waren.
Voor de overige sigarenverpakkingen (niet zijnde cigarillo’s) geldt een uitverkooptermijn tot 1 juli 2020.
Cigarillo-verpakkingen die voor 1 juli a.s. geproduceerd zijn mogen tot 1 juli 2019 worden verkocht.