NVWA-controle gehad? Meld het de NSO!

7 september 2018

Ook de afgelopen weken heeft de NSO verschillende meldingen gehad van ondernemers uit de branche over controles door de NVWA. Het is belangrijk dat u NVWA-controles meldt bij de NSO. Zo heeft de brancheorganisatie een overzicht van de werkwijze van deze controleurs. Daarbij komt, dat in geval een NVWA-controleur ongegrond opmerkingen maakt of een boete aankondigt, de ondernemer en de NSO samen hiertegen bezwaar -en zo nodig beroep - kunnen aantekenen.

Kortom: heeft u bezoek gehad van een NVWA-controleur? Laat het altijd even weten bij de NSO! Stuur dan een mail naar nso@tabaksdetailhandel.nl en vermeld daarbij de datum van het NVWA-bezoek en de aard van de opmerkingen die gemaakt zijn. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld.