NSO start nieuwe controleronde naleving leeftijdsgrens tabaksverkoop

14 september 2018

Alle tabaksverkooppunten in Nederland zijn de afgelopen jaren meerdere keren bezocht door een mystery shopper. Uit de resultaten blijkt dat in de tabaks- gemaksdetailhandel de naleving van zowel de vergewisplicht (het controleren van de leeftijd bij 18-19- jarigen) als de leeftijdsgrens (het niet verkopen van tabak aan minderjarigen) structureel is verbeterd. Maar het kan nog altijd beter!

Het blijft onverminderd belangrijk dat de winkels in onze branche zich goed houden aan de leeftijdsgrens bij tabaksverkoop. Daarom organiseert de NSO binnenkort opnieuw een steekproef met mystery shoppers. Alle NSO-leden ontvangen één dezer dagen een brief met meer informatie over deze nieuwe controleronde. Daarbij ontvangen zij ook een brief voor de medewerkers. Het is belangrijk dat zij vooraf goed geïnformeerd worden over deze nieuwe controleronde.