NVWA vordert contractafspraken

12 oktober 2018

Deze week heeft de NSO verschillende meldingen gehad van ondernemers uit de branche over controles door de NVWA. Tijdens deze bezoeken werden de ondernemers door de controleurs gevorderd om inzage te geven in de contractafspraken en leveringsvoorwaarden met hun leveranciers.

De NVWA is hiertoe gerechtigd en de NSO adviseert ondernemers hun medewerking aan het onderzoek te verlenen. Het aanleveren van de gegevens moet binnen een redelijke termijn. De NVWA vindt dat dit kan binnen 7 dagen. De NSO vindt deze termijn te krap. Een ondernemer werkt vaak 6 dagen per week en dan moet hij de gegevens soms ook elders ophalen. De NSO heeft geprobeerd om een ruimere termijn te verkrijgen. De NVWA geeft enkel aan dat als een ondernemer dit niet kan halen hij of zij dit aan de betrokken controleur maar moet aangeven.
Bel de NSO als u vragen heeft.