Werknemer uit dienst, hoe om te gaan met resterende vakantiedagen?

29 oktober 2018

Meestal hebben werknemers tegen het einde van hun dienstverband nog een aantal vakantiedagen over. Hoe daar mee om te gaan, was één van de vragen die deze week bij de NSO binnenkwam. 
Volgens de wet is het uitgangspunt dat een werknemer de keuze heeft om die op te nemen voor het einde van het dienstverband of die bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst te laten uitbetalen.  
De regels voor het opnemen van vakantiedagen bij het einde van het dienstverband zijn niet anders dan de regels tijdens het dienstverband. Als de werknemer er voor kiest om de vakantiedagen op te nemen, is de werkgever in beginsel op grond van de wet verplicht de vakantiedagen vast te stellen naar de wensen van de werknemer.  
Een werkgever kan de werknemer in ieder geval niet verplichten om voor het einde van het dienstverband de resterende vakantiedagen op te nemen. Resteren er bij het einde van het dienstverband nog vakantiedagen, dan is de werkgever verplicht deze uit te betalen.