Werkgevers woest dat kabinet tabaksindustrie buitenspel zet

23 november 2018

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland geven in een brief het kabinet een flinke veeg uit de pan over de rookmaatregelen in het preventieakkoord. Die zouden betuttelend, praktisch onuitvoerbaar en bovendien niet effectief zijn. De tabaksindustrie is onterecht geweerd van de onderhandelingstafel, menen ze. 
VNO-baas Hans de Boer en MKB-voorzitter Jacco Vonhof hekelen in een brief aan staatssecretarissen Blokhuis (Volksgezondheid) en Keijzer (MKB) en minister Wiebes (Economische Zaken) dat de tabaksindustrie niet mocht meepraten over het preventieakkoord.

In de brief staat: ,,Als beleid tot stand komt in overleg waarbij niet alle relevante organisaties betrokken worden, komen we niet tot effectief, proportioneel en uitvoerbaar beleid. Wij nemen ook waar dat de Europese Unie en de overgrote meerderheid van de EU-lidstaten nog wel met de tabaksindustrie, aanverwante sectoren en verkoopkanalen spreekt, hetgeen in Nederland verboden lijkt.’’   

Onuitvoerbaar
Volgens VNO-NCW en MKB Nederland zorgt het akkoord voor een onuitvoerbaar beleid voor de tabaksspeciaalzaken. ,,Zo moeten sigaren verstopt worden achter een deur voor het geval er een jongere de tabakszaak binnenloopt.’’

De NSO, brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel, geeft ook aan zich grote zorgen te maken over de positie van de ruim 1.500 ondernemers in de branche. De ingrepen zouden gewone winkeliers bedreigen in hun bestaansrecht en de sociale cohesie in de wijk en de buurtfunctie van deze winkels aantasten.

Daarnaast worden, aldus de werkgevers, ‘vergaande maatregelen‘ als neutrale verpakkingen ingevoerd, die voor het algemene bedrijfsleven ‘een buitengewoon riskant precedent‘ vormt en waarvan de effectiviteit ter discussie zou staan. 

Ook meerdere tabaksfabrikanten, verenigd in de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK), uiten vandaag hun onvrede over het preventieakkoord, dat vanmiddag wordt gepresenteerd maar waarvan alle details al op straat liggen.

Verbijsterd
VSK is verbijsterd over de definitieve inhoud van het hoofdstuk tabak. De maatregelen die voorliggen zijn volgens de koepel ‘irrationeel, betuttelend en dragen niet bij aan de doelstelling om roken te ontmoedigen‘. ,,Dit brengt de rookvrije generatie niet dichterbij.’’

Jan Hein Sträter, directeur van VSK: ,,Je kunt je afvragen of ze het beste voor hebben met de rokers, of dat hier andere rekeningen worden vereffend. Immers, de maatregelen die voorliggen schieten hun doel voorbij.’’

Bron: AD 23 november 2018