Kabinet breekt buurtfunctie tabak- en gemakszaken af

23 november 2018

Sinds jaar en dag vervullen de winkels in onze branche een belangrijke sociale functie. Met een assortiment van producten en services dat zorgvuldig is afgestemd op de buurten en wijken waar zij gevestigd zijn. Zoals bekend staan er belangrijke veranderingen voor u op stapel in het tabaksdossier; het voorgestelde uitstalverbod en reclameverbod, generieke verpakkingen en een enorme accijnsverhoging met uiteindelijk het doel om in 2040 tot een rookvrije samenleving te komen.

Om de politiek inzicht te geven wat de consequenties zijn van deze maatregelen hebben wij voor de ondernemers in onze branche vorige week de online campagne ‘Hou ons in de Buurt’ van start laten gegaan. Deze campagne kent een website en een facebookpagina waarop ondernemers hun verhaal vertellen en hun zorgen over de voorgestelde maatregelen uiten.

De kernboodschap die de NSO aan deze campagne verbonden heeft is het behoud van onze belangrijke buurtfunctie. Daarnaast vragen we om meer tijd en ruimte voor de implementatie van de voorgenomen maatregelen en een uitzonderingspositie voor uitstal- en reclamemogelijkheden voor de nieuwe generatie rookproducten en sigaren.

Om het bereik van de campagne te vergroten vragen we u om de facebookpagina én de inhoud ervan te ‘liken’ en te delen onder uw volgers.