Staatssecretaris Snel: “Toto moet gewoon in de winkel gespeeld kunnen blijven worden”

30 november 2018

Zoals bekend heeft de Tweede Kamer onlangs ingestemd met een aanpassing van de kansspelbelasting op sportweddenschappen. 
Concreet betekent deze aanpassing dat, waarschijnlijk vanaf juli 2020, Nederlandse Loterij meer kansspelbelasting aan de staat moet afdragen. Hiermee komt het aanbieden van met name het toto-spel in de winkel in gevaar.

Reactie Snel tijdens Kamerdebat
Mede in reactie op de bezwaren van NLO en NSO gaf verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel (D66) van Financiën in het Kamerdebat aan:

“Een gevolg van deze wetswijziging is dat NLO meer kansspelbelasting moet afdragen aan de staat. Dat betekent dan ook een lagere afdracht aan de goede doelen en de sport.
De Ministeries van Financiën en VWS zijn in overleg met de goede doelen en sport om te bezien of er een vorm van compensatie moet komen voor de goede doelen en de sport”.
Staatssecretaris Snel zei in het Kamerdebat ook het belangrijk te vinden dat de Toto blijft bestaan: “De effecten van de wetswijziging worden in de komende periode nader geanalyseerd en daarbij zal worden bezien hoe deze effecten kunnen worden opgevangen. Het is nu aan de NLO om te bezien welke maatregelen nodig zijn om de Toto te behouden. De contacten met Nederlandse Loterij in de afgelopen dagen ondersteunen mijn beeld dat de onderneming alles op alles zal zetten om te komen tot een zo gezond mogelijk business model van de Toto”.

Reactie Snel op vragen NSO
Woensdag 21 november jl. was Staatssecretaris Snel te gast bij de ALV van MKB-Nederland. Vanuit de NSO is hem gevraagd hoe hij het voortbestaan van de toto ziet voor de winkels die het spel aanbieden? Nederlandse Loterij heeft immers aangegeven dat de Toto verlieslatend zou worden. De sport wordt gecompenseerd maar hoe zit dat dan met het verkoopkanaal?
De staatssecretaris antwoordde daarop dat wat hem betreft de inzet is dat het product Toto gewoon in de winkel op dezelfde wijze gespeeld moet kunnen worden. De NSO heeft aangegeven dat dat dan ook met dezelfde marges voor de winkelier moet gebeuren. De staatssecretaris reageerde daarop dat dat logisch zou zijn maar dat het aan de NLO is om hier invulling aan te geven. Vanuit de NSO werd daarop afgrond met de mededeling dat zij zich direct zou melden als dit niet het geval zou zijn.