BTW-verhoging van 6% naar 9% - waar moet u aan denken?

6 december 2018

Zoals bekend gaat per 1 januari aanstaande het lage BTW-tarief omhoog van 6% naar 9%. Kijkend naar het assortiment in de tabaks- en gemakswinkel dan vallen daaronder etenswaren, snoep en zoetwaren, frisdranken en bier (met een alcoholpercentage tot 1,2%). Daarnaast boeken, tijdschriften en kranten.

Omdat een tabaks- en gemakswinkel vrijwel alleen aan consumenten levert bent u in principe de BTW verschuldigd op het moment dat de consument u betaalt (kasbasis). Dat betekent dat u direct met ingang van 1 januari het nieuwe tarief van 9% moet toepassen op de producten die een laag tarief kennen en moet uw administratie en kassasysteem op tijd zijn aangepast. BTW heffing op kasbasis betekent dat goederen die uw klant nog in 2018 heeft besteld en betaald maar die u in 2019 aflevert, nog belast zijn tegen 6%. Andersom moet u 9% rekenen over goederen die u in 2018  aflevert maar die pas in 2019 worden betaald.

Veel winkels in onze branche werken met een geautomatiseerd kassasysteem, dat door de winkelformule wordt aangestuurd. In dat geval wordt u door uw kassaleverancier en/of hoofdkantoor verder geïnformeerd over hoe de BTW-aanpassing wordt doorgevoerd en hoe de aanpassing van de kassasoftware plaatsvindt.

Boeken
Kunt u de BTW verhoging niet aan de consument doorberekenen, bijvoorbeeld omdat u gebonden bent aan vaste prijzen zoals de vaste boekenprijs, dan kan dit ten koste gaan van uw marge. De Tweede Kamer heeft er onlangs ingestemd uitgevers de mogelijkheid te bieden om de boekenprijzen eenmalig aan te passen als overgangsregeling om zodoende het effect van de btw-verhoging te dempen. Dit voorstel moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Heeft u boeken in uw assortiment dan ontvangt u hierover informatie van uw hoofdkantoor en/of leverancier.

Tijdschriften
Op advies van de Belastingdienst hanteren beide distributeurs (Aldipress en Betapress) onderstaande handelswijze:
1.       Op goederen geleverd vóór 1 januari 2019 wordt het tarief van 6% toegepast.
2.       Voor leveringen na 1 januari 2019 wordt het tarief van 9% toegepast.
3.       Over alle retouren vanaf 1 januari 2019 wordt 9% toepassen.
4.       Over de creditfacturatie in 2019 wordt dezelfde netto-factuurwaarde gehanteerd, als gebruikt bij de leveringen in 2018 (en 2019).

Omdat vanaf 1 januari 2019 alle geleverde én retour genomen goederen gefactureert en gecrediteert worden met 9% BTW is het belangrijk dat u op de aangifte BTW over de maand januari 2019 (en verder) ook de juiste voorheffing wordt gehanteerd.

In zijn algemeenheid geldt bij tijdschriften dat in de overgangsperiode (levering eind 2018 verkoop in 2019) er sprake is van meer afdracht van BTW door de ondernemer, echter:
-         Er zijn diverse uitgevers die -vooruitlopend op de BTW-verhoging- afgelopen najaar al hun prijzen hebben verhoogd.
-         Voor de weekbladen is het sowieso niet van toepassing want op woensdag 2 en donderdag 3 januari verschijnen alweer de nieuwe edities
-         In de overgangsperiode betreft het dus alleen een beperkt aantal maandbladen (waarvan de meeste in de 3e of 4e verkoopweek zitten).

Beide distributeurs raden aan de normale voorraad aan te houden en geen tijdschriften vervroegd retour te sturen. Gelet op het bovenstaande is het margeverlies in de overgangsperiode beperkt.