Blurring: loopt u ergens tegenaan?

10 mei 2019

Door Detailhandel Nederland, waar de NSO bij aangesloten is, wordt een inventarisatie gemaakt van obstakels waar ondernemers tegenaan lopen die bepaalde branchevreemde functies aan hun winkelconcept willen toevoegen. Hierbij kan gedacht worden aan het mengen van detailhandel, horeca en dienstverlening. Ook wel ‘blurring’ genoemd. 

Blurring vormt een trend die zich steeds verder ontwikkelt binnen het winkellandschap. Het is de kunst om klanten te verleiden zo lang mogelijk bij u in de winkel te laten verblijven en zo meer te laten besteden. Ook in onze branche is deze trend waarneembaar bij winkels die bijvoorbeeld thee en koffie schenken of bepaalde workshops in de winkel organiseren om met name boekverkoop te stimuleren.  

Het inpassen van nieuwe, gemengde bedrijfsmodellen in bestaande regels, levert regelmatig ingewikkelde discussies op tussen ondernemers en gemeenten. Om meer helderheid te verschaffen over wat wel en wat niet mag bij het mengen van detailhandel en horeca is deze infographic gemaakt.

Loopt u bij het inpassen van een blurringconcept in de winkel tegen knellende regelgeving aan? Bijvoorbeeld tegen beperkingen op het bestemmingsplan, in het huurcontract of overige vergunningseisen of regelgeving (drank- en horecawet, hygiëne-wetgeving etc), neem dan contact op met de NSO.