NSO in gesprek met Geldmaat

17 juli 2019

ABN Amro, ING en Rabobank maakten vorig jaar bekend een gezamenlijk netwerk van geldautomaten op te zetten. Dat doen ze samen met exploitant Geldmaat, het voormalige Geldservice Nederland. Geldmaat neemt stapsgewijs de geldautomaten van deze banken over. Eind volgend jaar moeten alle geldautomaten zijn omgebouwd. Volgens Geldmaat blijven de meeste huidige automaten op dezelfde plek staan. Soms zal een automaat worden verplaatst. Automaten zullen worden weggehaald op plekken waar er veel staan.
Half juni jl. vond een gesprek plaats tussen de NSO en Geldmaat. Daarin kwam onder meer aan de orde de ontwikkelingen bij ING. ING is bezig haar netwerk van ING servicepunten (ISP’s) om te bouwen naar DSP’s (digitale servicepunten). Begin 2020 besluit ING over de verdere uitrol van dit netwerk. In een DSP kan de klant geen contant geld (meer) opnemen.

Geldmaat praat met diverse ketens in de gemaksdetailhandel. Om locaties te verkrijgen om een Geldmaat te plaatsen. In of aan de buitengevel van de winkel. Indien een Geldmaat 24/7 bereikbaar moet zijn wordt deze in een buitengevel geplaatst. Dan wordt een huurovereenkomst aangegaan met de eigenaar van het pand. Anders heeft plaatsing in de winkel de voorkeur. Dan wordt een gebruikersovereenkomst aangegaan met de retailer die daar gevestigd is. De retailer en medewerkers krijgen dan een korte opleiding om de klant te helpen bij de geldopname. Hiervoor krijgt de retailer een kleine vergoeding.

Afgesproken is dat de NSO en Geldmaat in voorkomende gevallen contact zullen hebben. Uiteraard treedt de NSO niet in tussen Geldmaat en retailformules te maken (raam-) afspraken. Indien een individuele retailer een algemene vraag heeft of een knelpunt ondervindt, kan de NSO dit doorspelen naar Geldmaat. In algemene zin kan er ook tussen Geldmaat en NSO contact zijn over toekomstige ontwikkelingen m.b.t. betalingsverkeer en de functie van de retail daarbij.