Belangrijk nieuws voor NSO leden met medewerkers

18 juli 2019

(IN DIENST OF VIA PAYROLL) 

Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen op komst voor werkgevers die nu al uw aandacht vragen, ook al worden deze pas per 1 januari 2020 ingevoerd: 

 • Nieuwe wetgeving arbeidsrecht: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). 
 • MKB ziekteverzuim ontzorgpolis inclusief casemanager. 
 • Pensioenakkoord.  
 • Tegemoetkoming lage lonen (LIV) voor de jeugdlonen tot 21 jaar in 2020 wordt afgebouwd. 

Reserveer in september een paar uur in uw agenda om aandacht te besteden aan de op handen zijnde wijziging rondom de MKB ziekteverzuim ontzorgpolis en deel alle informatie uit deze mail met uw administratiekantoor. 

Onderstaand de belangrijkste wijzigingen en onderaan deze mail samenvattend de zaken waar u aan dient te denken. 

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat per 1 januari 2020 in en heeft grote gevolgen voor het afsluiten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
De ketenregeling wijzigt en de opbouw Transitievergoeding start vanaf de 1e dag indiensttreding, oproepkrachten krijgen meer zekerheid, Payroll krachten krijgen gelijke arbeidsvoorwaarden en de WW premie voor flexibele medewerkers (oproepkrachten en bepaalde tijd contracten) wordt 5% hoger als voor vaste medewerkers.  

Per 2021 volgt een gelijke pensioenopbouw voor Payrollkrachten en een vergoeding van de Transitievergoeding voor de werknemer als een werkgevers in het mkb met pensioen gaat of vanwege arbeidsongeschiktheid de winkel moeten staken.  

Wat houdt de ketenregeling precies in? 
Nu mag een werkgever maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten afsluiten met de maximale duur van 24 maanden voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Deze keten kan alleen worden doorbroken als er tussen twee contracten een periode zit van zes maanden en een dag.  

Wat wijzigt er per 1 januari 2020? 
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is aangenomen. Op grond van deze wet mag een werkgever vanaf 1 januari 2020 maximaal drie arbeidscontracten voor bepaalde tijd afsluiten met de maximale duur van 36 maanden (3 jaar) in plaats van 24 maanden. 

De nieuwe regels zijn direct van toepassing. Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 de ketenbepaling van drie jaar van toepassing is, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020.

Drie voorbeelden van de mogelijkheden voor verlenging van contracten voor bepaalde tijd en de gevolgen: 
 
Voorbeeld 1 

 • Eerste arbeidsovereenkomst voor 7 maanden van 1 april 2018 tot 1 november 2018. 
 • Tweede arbeidsovereenkomst voor 12 maanden van 1 november 2018 tot 1 november 2019. 
 • Derde arbeidsovereenkomst voor 12 maanden van 1 november 2019 tot 1 november 2020. 

Door de inwerkingtreding van de nieuwe regeling op 1 januari 2020 ontstaat in dit geval nog geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Voorbeeld 2 

 • Eerste arbeidsovereenkomst voor 12 maanden van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019. 
 • Tweede arbeidsovereenkomst voor 18 maanden van 1 oktober 2019 tot 1 april 2021. 

Ook hier ontstaat geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd omdat de nieuwe regels per 1 januari 2020 gaan gelden. De overschrijding van de tweejaarstermijn gebeurt na de invoering van de nieuwe regels die directe werking hebben. 

Voorbeeld 3 

 • Eerste arbeidsovereenkomst voor 8 maanden van 1 december 2017 tot 1 augustus 2018. 
 • Tweede arbeidsovereenkomst voor 12 maanden van 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2019. 
 • Derde arbeidsovereenkomst voor 12 maanden van 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2020. 

Door de inwerkingtreding van de nieuwe regeling op 1 januari 2020 ontstaat in dit geval op 1 december 2019 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd omdat op dat moment de duur van 2 jaar wordt overschreden en de nieuwe wetgeving nog niet in is gegaan. 

De NSO organiseert samen met INretail een gratis voorlichting over de WAB in Zeist op 9 september vanaf 10 uur. U kunt zich aanmelden per mail bij s.vankempen@retailkantoor.nl

MKB ziekteverzuim ontzorgpolis inclusief casemanager: om werkgevers in het mkb tegemoet te komen heeft o.a. de NSO zich, via MKB Nederland, hard gemaakt voor vermindering van kosten voor de kleine mkb ondernemer die een arbeidsongeschikte medewerker heeft. Werkgevers blijven twee jaar lang het loon van uw zieke medewerker doorbetalen en zijn eindverantwoordelijk voor het poortwachtersproces tijdens die twee jaar. Maar er wordt ingestoken op kostenreductie voor kleine mkb werkgevers.  

Momenteel wordt er door verzekeraars aan een nieuw product gewerkt dat medio september 2019 in de markt wordt gezet, nl. de MKB ziekteverzuim ontzorgpolis. Als het product voldoet aan de eisen die gesteld zijn dan ontvangt dit een keurmerk.   

In eerste instantie betaalt u wellicht een hogere premie voor de ontzorgpolis, maar dit verdient u terug door de maatregelen die genomen zijn: de kosten van interventies die geadviseerd worden door de bedrijfsarts komen niet meer voor uw rekening, de premie van de ontzorgpolis gaat niet omhoog als u een hoog verzuim heeft en het UWV legt, als u het advies van de bedrijfsarts volgt, geen loonsanctie meer op. Verder krijgt u een tegemoetkoming in de kosten doordat per 2021 uw Aof (arbeidsongeschiktheidsfonds) premie omlaag gaat.  

Als u een MKB ziekteverzuim ontzorgpolis wilt afsluiten, dan heeft dit gevolgen voor uw overeenkomst met de arbodienst en de door u afgesloten verzuimverzekering. Verander nu niet van verzuimverzekering, want dan zit u hier weer 3 jaar aan vast. 

De NSO geeft in september een advies zodat u een goede keuze kunt maken per 1 januari 2020. Hou de berichtgeving in de gaten!   

Pensioenakkoord: De AOW leeftijd van u en uw medewerkers gaat langzamer omhoog en er komt o.a. een gemiddelde pensioenpremie voor alle medewerkers, ongeacht de leeftijd. Zijn er wijzigingen dan wordt u via Pensioendetailhandel geïnformeerd. 

Tegemoetkoming lage lonen (LIV) flink lager: De tegemoetkoming in loon voor jeugdigen tot 21 jaar, de LIV wordt per 2020 gehalveerd en per 2024 afgeschaft. Dit om de vertraagde stijging van de AOW-leeftijd te financieren. Dit is een flinke kostenverhoging voor veel werkgevers in onze branche. 


Samenvattend, de zaken waar u aan dient te denken 

◊ Sluit of verlengt u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd neem dan deze informatie goed door, bij vragen neem contact op met de NSO. 

◊ Reserveer medio september tijd in uw agenda voor uw mkb ontzorgpolis zodat u direct stappen kunt ondernemen. Sluit op dit moment geen nieuwe verzuimverzekering af. 

◊ Maakt u op dit moment gebruik van de regeling tegemoetkoming lage lonen voor jeugdigen tot 21 jaar (LIV) dan stijgen uw loonkosten vanaf 2020. 

◊ Deel deze informatie met uw administratiekantoor. 

Heeft u vragen bel dan met Sylvia van Kempen op 06-44686477 of mail s.vankempen@retailkantoor.nl