NSO-erelid Piet Modder overleden

9 september 2019

Wij ontvingen het droevige bericht dat ons erelid Piet Modder op 79- jarige leeftijd is overleden. Piet was met zijn winkel in het Amsterdamse echt een gezicht van en voor de branche. De NSO herdenkt Piet om zijn grote inzet en belang voor de branche. Piet was een enorm voorstander van de samenvoeging van alle regio’s en een professionalisering van het Bureau. Hij zag in dat de professionals de ruimte moesten krijgen om de branche verder te ontwikkelen. Piet heeft jarenlang bestuursfuncties vervult in het hoofdbestuur van de NSO maar was ook jarenlang voorzitter van de Vakopleiding.

Piet kon de mening van zijn achterban altijd mooi verwoorden en was ook niet bang om zijn mening te laten horen. Befaamd waren dan ook zijn optredens op de congressen in Berg en Dal.

Wij wensen zijn kinderen en partner Tine veel sterkte toe met dit verlies.

Jos Zuidwijk en Janwillem Burgering