Besluit uitstalverbod gepubliceerd

7 oktober 2019

Het Besluit dat (uitzonderingen op) het uitstalverbod regelt is afgelopen week gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee is het definitief dat vanaf 1 juli 2020 rookwaren niet meer zichtbaar mogen zijn in de supermarkt. Dit uitstalverbod geldt vanaf 1 januari 2021 voor alle overige verkooppunten. Uitgezonderd zijn:

1) speciaalzaken die uitsluitend rookwaren, rookaccessoires, loten en dagbladen verkopen. Uitgezonderd zijn ook 2) speciaalzaken met een maximale jaaromzet van € 700.000,- waarbij die omzet voor 75% of meer uit de verkoop van rookwaren wordt gehaald.

Aan de uitzondering onder 1) is geen einddatum verbonden. Ook nieuw te starten winkels kunnen voor deze optie kiezen. Ondernemers die hiervoor willen kiezen moeten uiterlijk per 31 december 2020 afscheid nemen van hun overige assortiment.
De uitzondering onder 2) is een zogenoemde eerbiedigingsconstructie voor bestaande ondernemingen en is alleen van toepassing op tabakswinkels die al per 1 januari 2019 als tabaks- en gemakswinkel in het handelsregister ingeschreven staan. Deze winkels moeten na het eerste jaar (en vervolgens om de vijf jaar) een accountantsverklaring overleggen waaruit blijkt dat ze aan de voorwaarden voldoen. Van deze uitzondering kunnen alleen bestaande winkels gebruik maken tot het moment dat de huidige eigenaar de zaak beëindigd of overdraagt.
In winkels die voldoen aan uitzondering 1) of 2) mogen rookwaren dus nog wel zichtbaar zijn, maar niet van buiten de winkel.

De overheid komt nog met voorschriften hoe een displayban gerealiseerd moet worden. Daarin zal beschreven worden wat het resultaat moet zijn van een displayban. Hoe producten uit het zicht worden gehaald mag het verkooppunt zelf weten.