NSO-pilot: Durf te kiezen

11 oktober 2019

“Is er nog toekomst voor mijn onderneming? Veel ondernemers stellen zichzelf deze vraag momenteel. Ondanks dat het goed gaat met de economie merken veel ondernemers dit niet altijd in hun omzetontwikkeling. Consumenten gedragen zich anders en als ondernemer in de tabaks-/ gemaksdetailhandel heb je te maken met steeds veranderende wetgeving”.
Aan het woord is Rob Drost, bedrijfsadviseur bij INretail. Rob is betrokken bij een pilot van de NSO waarbij ondernemers, die overwegen te gaan stoppen met hun bedrijf, advies en bijstand krijgen.

“Als het dan wat minder gaat met je onderneming en het betalen van de rekeningen ook wat moeizamer wordt, dan kan dat behoorlijk confronterend zijn en heb je sterke twijfels of jouw onderneming nog toekomstgericht is. Die vraag is ook niet altijd even makkelijk te beantwoorden, allerlei invloeden kunnen een rol spelen. Consumenten veranderen, winkelgebieden veranderen, wetgeving verandert. Momenteel stoppen best veel ondernemers omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de toekomst van de retail of omdat het gewoonweg niet goed genoeg meer gaat met hun onderneming”.

De NSO ziet onverminderd een toekomst voor de ondernemers in onze branche. Maar niet alle ondernemers zullen de komende jaren een vernieuwingsslag kunnen en willen maken om met hun winkel weer klaar te zijn voor een nieuwe toekomst.
Rob Drost: “Ondernemen in de detailhandel is veranderd en daar hebben best veel retailers moeite mee. Soms zitten veranderingen in je onderneming in relatief kleine dingen, zoals bijvoorbeeld het actualiseren van het winkelbeeld, het vernieuwen en optimaliseren van het assortiment. In de NSO pilot helpen we ondernemers een keuze te maken. Een keuze kan ook zijn de onderneming te beëindigen. Er doen zich omstandigheden voor dat het voorzetten van de exploitatie op de huidige locatie onzeker is of misschien wel niet mogelijk meer is, mede als gevolg van veranderende regelgeving”.

Ondernemers die overwegen komend jaar of de komende jaren te stoppen met hun winkel, worden uitgenodigd zich te melden als deelnemer aan deze NSO-pilot. In alle rust en vertrouwelijkheid krijgt u dan een advies op maat. Bel of mail voor meer informatie of om u aan te melden naar Sylvia van Kempen, tel: 06 - 446 86 477 of e-mail:  s.vankempen@retailkantoor.nl