Regeling over de wijze waarop tabaks- en aanverwante producten aan het zicht moeten worden onttrokken

25 oktober 2019

Op 14 oktober 2019 heeft de Overheid een Regeling gepubliceerd over de wijze waarop tabaks- en aanverwante producten aan het zicht moeten worden onttrokken. Hieronder – ter informatie - een samenvatting van deze regeling. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

 1. Voor tabaks-/gemakswinkels geldt vanaf 1 januari 2021 een zogenoemde display ban (uitstalverbod). Een beroep op uitzondering van het uitstalverbod kan worden gedaan door speciaalzaken die (1) uitsluitend rookwaren, rookaccessoires, loten en dagbladen verkopen, en (2) door bestaande speciaalzaken die maximaal € 700.000 netto per jaar omzetten waarbij tenminste 75% van deze omzet uit rookwaren wordt gehaald.

 2. Een display ban betekent dat tabaksproducten en aanverwante producten in de winkel geheel aan het zicht moeten zijn onttrokken. Kleuren en contouren van deze producten mogen niet meer zichtbaar zijn.

 3. Aanverwante producten zijn elektronische dampwaren en voor roken bestemde kruidenproducten.

 4. Als middelen om de producten aan het zicht te onttrekken worden genoemd: kasten, (schuif) deuren, laden of gordijnen. Er wordt niet voorgeschreven hoe je invulling moet geven aan de afdekking, maar de regeling stelt wel regels waaraan het middel waarmee afgedekt wordt moet voldoen.

 5. Deze middelen moeten neutraal en sober zijn vormgegeven; mogen geen licht- of geluidseffecten bevatten.

 6. De middelen mogen een sobere en neutrale aanduiding bevatten (bijvoorbeeld het woord ‘tabak’ of ‘rookwaren’) waaruit blijkt dat hier tabaks- en/of aanverwante producten worden verkocht.

 7. Het middel mag wel aan de binnenzijde verlichting bevatten, waardoor het personeel de producten goed kan zien. Een verbod op lichteffecten is geen verbod op functionele verlichting.

 8. Bij opening van het middel mag een oppervlakte van maximaal 1,5 m2 van het schap van deze producten zichtbaar worden.

 9. Het middel dient direct na het pakken van de rookwaren gesloten te worden. Voorkeur wordt gegeven aan een zelfsluitend middel. Bijvoorbeeld met een dranger.

 10. Tijdens openingstijden van het verkooppunt mag het middel door het personeel worden geopend:
  a) ten behoeve van verstrekking van de producten aan de klant,
  b) om het schap bij te vullen, en
  c) op verzoek van de klant om productinformatie te verschaffen.
  Schoonmaak en onderhoud van het schap moet dus buiten openingstijden plaatsvinden.

 11. Het middel waarmee producten aan het zicht worden onttrokken mag alleen worden geplaatst voor tabaksproducten, aanverwante producten of (optioneel) daarbij behorende accessoires. Het is dus niet verplicht om accessoires (rokersbenodigdheden) af te schermen. Andere producten mogen niet achter de afsluiting geplaatst worden.