Check de loonstrook van januari

3 maart 2020

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari jl., wordt er door het UWV/Belastingdienst een hoge (7,94%) of lage (2,94%) WW premie aan u berekend. 
Op de loonstrook van de medewerker dient door uw salarisadministratie een aantal zaken (zie onderstaand) te worden vastgelegd. Controleer de loonstrook van januari of dit correct is gedaan. Klopt het niet laat uw salarisadministratie dan een correctie doorvoeren, dit kan u 5% premie schelen.

In aanmerking voor de lage WW premie komt u als u:
•        Medewerkers in dienst heeft die een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben. Dit moet voor 1 januari 2020 zijn afgesproken en uiterlijk 31 maart 2020 schriftelijk zijn vastgelegd. Ook dient de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geen oproepovereenkomst te zijn en medewerkers een vaste arbeidsomvang aan uren per week hebben en iedere 4 weken of maand hetzelfde loon ontvangen. Extra gewerkte uren mogen alleen in december uitbetaald worden.
•        Medewerkers onder de 21 jaar in dienst heeft en deze maximaal 48 uur (per vier weken) of 52 uur (per kalendermaand) verloond hebben gekregen.
•        Een medewerker in dienst heeft die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt. De schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de BBL-leerling moet voorzien zijn van een dagtekening en zijn opgenomen in de administratie van de werkgever.
•        Een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. Over dit deel van de betaling aan de werknemer is de werkgever dan de lage WW-premie verschuldigd. 
•        Als u in een kalenderjaar niet meer dan 30 procent extra uren verloond dan in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld als de werknemer een contract heeft voor twintig uur per week, maar gemiddeld 32 uur per week werkt dan valt deze niet onder de hoge WW premie. Uitzondering is als een werknemer die u voor onbepaalde tijd in dienst heeft en deze normaal 20 uur werkt en tijdelijk invalt voor tijdens vakantie of voor een zieke of zwangere medewerker/ondernemer. Dan worden alleen de extra uren, indien deze boven de 30 procent meer uren vallen, onder de hoge WW premie belast. Voorwaarde is dan wel dat de reden waarom extra wordt gewerkt schriftelijk vastgelegd.

Heeft u vragen mail dan naar s.vankempen@retailkantoor.nl of neem telefonisch contact op met de NSO (088-0034220).