Productieverbod neutrale verpakkingen niet vóór 1 oktober a.s.

11 maart 2020

De planning was dat tabaksfabrikanten per 1 juli alleen nog maar sigaretten en shag in neutrale verpakkingen zouden mogen produceren. Het Ministerie van VWS heeft laten weten dat die datum niet gehaald wordt. Er is meer tijd nodig om een ministeriele regeling op te stellen waarin de eisen vermeld staan die aan neutrale verpakkingen gesteld gaan worden. Het Ministerie streeft er nu naar deze regeling op 1 oktober a.s. in te laten ingaan, in plaats van op 1 juli a.s.