NSO Retail Beurs 2020 verplaatst; informatie komt per post

13 maart 2020

Graag hadden we u zondag 15 maart a.s. verwelkomd op de NSO Retail Beurs 2020. Helaas hebben we deze moeten verplaatsen naar het najaar. Volgende week ontvangen alle NSO-leden per post de informatie die we graag met u persoonlijk hadden willen delen op de beursvloer. Deze informatie is bedoeld u te helpen bij het maken van keuzes. Bij die informatie zit een aantal flyers. Deze beschrijven de belangrijkste kenmerken per winkeltype voor het (eventueel) voldoen aan de uitzonderingsbepaling op het uitstal-verbod en wat u moet doen voor zo’n vrijstelling. 
Daarbij ontvangen de NSO-leden ook informatie die behandeld zou worden tijdens de workshop Samenstellingsverklaring en vrijstelling voor uitstalverbod, wat moet u weten en doen!’. In het informatiepakket vindt u de presentatie, een uitleg en een voorbeeld van een samenstellingsverklaring.

Stel al uw vragen! 
Helaas hebben we niet de gelegenheid op de beursvloer met u in gesprek te gaan en uw vragen te noteren. De kans is groot dat u nog veel (praktische) vragen hebt over de invoering van het uitstalverbod en de daarbij behorende vrijstellingen, generieke verpakkingen, accijnsverhoging et cetera. Wij nodigen u nadrukkelijk uit deze vragen nu te stellen. Doe dat via de kaart die u volgende week toegezonden krijgt, of nu al via de mail: info@nsoretail.nl. Als NSO Retail gaan wij alle vragen bundelen en voorleggen aan VWS en de NVWA. Streven is vóór de zomer een informatieblad samen te stellen met alle mogelijke antwoorden.