Corona Dossier: Informatie voor ondernemers

18 maart 2020

De overheidsmaatregelen tegen het coronavirus raken ook u als ondernemer in de (tabaks-) detailhandel. De effecten daarvan -en de onzekerheid hoe het verder gaat de komende tijd- vergen veel van u als ondernemer.

NSO Retail wil u informeren en helpen waar mogelijk. Daarom is vandaag het NSO Retail Corona Dossier aangemaakt en live gezet op onze website. Daarin leest u alle informatie die nu voor u van belang is. Met veel antwoorden op veelgestelde vragen. Samen met MKB-Nederland, Detailhandel Nederland en INretail werken we vanuit NSO Retail hard om zoveel mogelijk financiële ondersteuning vanuit de overheid te realiseren voor bedrijven die getroffen worden door de uitbraak van het Coronavirus. We volgen de (politieke) ontwikkelingen op de voet en zullen nieuwe informatie en maatregelen die afgekondigd worden in dit Dossier opnemen. 

In het Corona Dossier is de informatie onderverdeeld in vijf hoofdstukken:

  1. Voorzorgsmaatregelen (wat kunt u doen in de winkel);
  2. Uw onderneming en steunmaatregelen;
  3. Uw onderneming en personeel;
  4. Veelgestelde vragen en antwoorden;
  5. Lobby (waar maakt NSO Retail zich nu hard voor).

Voor al uw verdere vragen is NSO Retail bereikbaar via telefoonnummer: 088 - 00 342 20. Mailen kan naar nso@nsoretail.nl. Voor spoedzaken kunt u rechtstreeks bellen met Sylvia van Kempen (06 - 446 86 477) of  Janwillem Burgering (06 - 536 47 530).