Oproep NSO Retail aan leveranciers

23 maart 2020

Vrijdag 20 maart jl. het NSO-voorzitter Jos Zuijdwijk per brief een oproep gedaan aan de (toe)leveranciers in onze branche:

Het zijn moeilijke tijden voor de detailhandel. Ook de ondernemers in de tabaks-/ gemaksdetailhandel moeten de komende weken en maanden alle zeilen bij zetten om het hoofd boven water te houden. Daarbij kunnen we gebruik maken van de maatregelen die het Kabinet 17 maart jl.  heeft afgekondigd. Ook de Nederlandse banken en enkele verhuurders doen mee aan het verbeteren van de liquiditeitspositie van ondernemers.

NSO Retail doet ook op (toe)leverancier van onze branche een beroep!
In deze moeilijke tijden moeten we als partners naast elkaar staan om met elkaar de uitdagingen het hoofd te bieden.

Wat vragen wij u?

  • Neem uw leverfrequentie en het volume dat u levert kritisch onder de loep. 
  • Hou rekening met minder klanten in onze winkels en een tijdelijke minder vraag naar uw product. 
  • Ga in overleg met uw retailpartner en stel samen maatwerk op.
  • Wees coulant(er) m.b.t. het retour nemen van goederen.
  • Hanteer een ruimere betalingstermijn! U weet, in onze branche zijn de marges klein.    

Geef nu uw retailpartners meer kredietruimte en bestendig daarmee uw relatie met uw afnemers in onze branche. 
En als u zelf de retailer moet betalen doe dit dan liefst zo snel mogelijk.

Deze drie stappen kan iedere leverancier zetten. Er zijn vast nog wel andere, creatieve manieren om elkaar te helpen. Heeft u hierover vragen of ideeën? Bel met Janwillem Burgering (06-536.47.530) of Gert Koudijs (06-518.06.423) van NSO Retail.

We rekenen op u!

Met vriendelijke groet,

Jos Zuijdwijk, 
Voorzitter