TOGS-regeling ook open voor onze branche!

8 april 2020

Het kabinet maakte gisteravond bekend dat de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) ook voor ondernemers met SBI-code 4726 beschikbaar komt. Dit betekent dat ook ondernemers met een tabaks-/gemakswinkel van deze regeling gebruik kunnen maken.
Eerder werd deze regeling zonder onze branche gepubliceerd en ontstond er veel commotie. “Wij zijn blij met de erkenning dat ook in onze branche winkels zwaar en rechtstreeks getroffen kunnen zijn,” aldus Jos Zuijdwijk. ”Ik wil wel ondernemers waarschuwen. Let goed op de voorwaarden die gelden bij deze regeling”. 
De voorwaarden voor deze regeling zijn te vinden op de website van de overheid.

En de aanvraagprocedure vindt u hier.

Let op; Vanaf 15 april kunt u zich melden voor de tegemoetkoming van € 4.000 uit de TOGS-regeling. 

Dankzij inspanningen vanuit NSO Retail en MKB-Nederland is het gelukt om deze regeling ook voor onze branche open te stellen. 
Jos Zuijdwijk: “Daar zijn we zeer blij mee. Maar we moeten hier wel zorgvuldig mee omgaan. Alleen ondernemers die echt recht hebben op de vergoeding kunnen hier aanspraak op maken, besef dit terdege als je een aanvraag indient”.