Huurakkoord

14 april 2020

Vlak voor de paasdagen is er alsnog een huurakkoord tot stand gekomen. In dit akkoord komen een groot aantal verhuurders, de retail sector, de banken en het ministerie van Economische zaken tot een aantal afspraken voor retailers die met en groot omzetverlies te maken hebben gekregen als gevolg van de Corona crises. 

De gemaakte afspraken treft u hier aan. 

Kern van de afspraak is dat ondernemers met meer dan 25 % omzetverlies hun huurverplichtingen even kunnen opschorten. De minimum opschorting bedraagt dan 50% maar kan oplopen tot 75% en 100% voor bedrijven die een gehele lockdown kennen. 

Graag willen wij u wel waarschuwen. Het opschorten (als u hiervoor al in aanmerking komt) betekent niet een kwijtschelding van de huurverplichting. Bekeken zal nog worden of en hoeveel er eventueel kwijt gescholden kan worden. Daarover vindt nog nader overleg plaats.