Koningsdag en 5 mei

24 april 2020

Vanwege de gevolgen van het coronavirus worden de festiviteiten rondom Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) in Nederland afgelast. De viering blijft echter bestaan. Op beide dagen hebben uw medewerkers een vrije dag met behoud van loon. Is uw winkel open dan kunt u uw medewerkers vragen of zij willen werken, zij zijn dit niet verplicht. Werkt uw medewerker op een feestdag dan geldt het volgende:

    • Is uw medewerker voor 1 november 2013 (beëindiging cao) aangenomen en heeft u daarna geen nieuwe afspraken over arbeidsvoorwaarden gemaakt, waardoor de toeslagen niet meer gelden, dan betaalt u een toeslag op het uurloon van twee keer 100%.
    • Is uw medewerker na 1 november 2013 aangenomen en heeft u de model arbeidsovereenkomst versie november 2013 of later van NSO Retail gebruikt (hierin staat geen verwijzing naar de cao) dan heeft deze recht op een vrije dag, of een dag loon.
    • Is uw medewerker na 1 november 2013 aangenomen en staat er een verwijzing naar de cao in de individuele arbeidsovereenkomst, ook dan dient u een toeslag te betalen van twee keer 100%.


Op deze pagina leest u meer over feestdagen in 2020.