Trimbos genuanceerd over e-sigaret

13 mei 2020

Staatssecretaris Blokhuis heeft 11 mei jl. een factsheet van het Trimbos instituut over e-sigaretten naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin schetst het instituut een genuanceerd beeld. Zo wordt onder meer opgemerkt:

  • Een e-sigaret mist veel van de giftige verbrandingsproducten van tabak, maar in de damp komen wel schadelijke stoffen vrij.
  • De schadelijkheid van het gebruik van een e-sigaret (“dampen”) op lange termijn is onbekend, maar een e-sigaret lijkt volgens het beschikbare onderzoek minder schadelijk dan een tabakssigaret. 
  • “Meedampen” is voor mensen in de omgeving veel minder schadelijk dan het meeroken met tabakssigaretten, maar niet onschadelijk.
  • Een e-sigaret is voor een kleine groep rokers een effectief hulpmiddel bij stoppen met roken van tabak. In wetenschappelijke studies worden succespercentages gevonden die vergelijkbaar zijn met “reguliere” methoden om te stoppen met roken.
  • Als rokers volledig overstappen op dampen levert dit hen gezondheidswinst op. In Nederland was in 2018 echter 72% van de e-sigaret gebruikers (nog) niet volledig overgestapt. Dit waren dual users die naast e-sigaretten ook tabakssigaretten gebruikten.

NSO-voorzitter Jos Zuijdwijk: “Jammer dat in De Telegraaf van 12 mei jl. het Ministerie van VWS eenzijdig de nadruk legt op de negatieve aspecten. In veel landen om ons heen wordt de e-sigaret erkent als effectief hulpmiddel bij het stoppen met traditionele tabaksproducten. Het zou goed zijn als de overheid hier in Nederland ook ruimte voor geeft. Bijvoorbeeld door in de tabakspeciaalzaak de volwassen consument over dit alternatief te kunnen voorlichten”.