Nieuwe franchisewet aangenomen

30 juni 2020

Nadat eerder al de Tweede Kamer akkoord ging, heeft de Eerste Kamer eind juni ook unaniem ingestemd met de nieuwe franchisewet. De wet moet franchisenemers meer bescherming bieden. Zo worden de franchisegevers en -nemers verplicht om elkaar voorafgaand en tijdens de overeenkomst goed te informeren. Bovendien krijgen franchisers instemmingsrecht bij belangrijke wijzigingen en krijgen ze meer ruimte voor ondernemerschap nadat de overeenkomst is beëindigd. Het streven van staatssecretaris Mona Keijzer is om de wet per 1 januari 2021 in te laten gaan.