Registratie speciaalzaak rookwaren mogelijk

1 juli 2020

Per 1 januari 2021 geldt een uitstalverbod voor rookwaren. Vanaf dan mogen rookwaren in de winkel niet meer zichtbaar zijn. Onder rookwaren vallen tabaksproducten, elektronische dampwaren en voor roken bestemde kruidenproducten. Speciaalzaken die een beroep willen doen voor een uitzondering op het uitstalverbod kunnen zich vanaf 1 juli registreren via de website van de NVWA. NSO Retail adviseert u om met enkele zaken rekening te houden: 

  1. Registratie kan tot 31 december 2020 en hoeft niet direct. Naar waarschijnlijkheid heeft u in oktober/november een reëel beeld van de omzetontwikkeling van uw winkel als gevolg van de coronacrisis en de accijnsverhogingen.  

  1. Om in te loggen op de website van de NVWA heeft u eHerkenning van minimaal niveau 2+ nodig. Indien u nog geen eHerkenning heeft aangevraagd raadt de NSO u aan om via de ledenwinkel eHerkenning met niveau 3 met korting aan te vragen. Deze kunt u ook gebruiken om in te loggen bij het UWV en de Belastingdienst.  

Op onze website beschrijven we de belangrijkste kenmerken per winkeltype voor het (eventueel) voldoen aan de uitzonderingsbepaling op het uitstalverbod en wat u moet doen voor zo’n vrijstelling.