Scherp maatregelen aan om tweede Corona-golf te helpen voorkomen

26 september 2020

Voorzittersbrief:
Beste leden,

Al ruim een half jaar kijk ik met veel bewondering naar uw prestaties op de winkelvloer. Voortdurend bent u en uw personeel alert op het navolgen van de regels die we met elkaar hebben afgesproken om besmetting met het Corona-virus tegen te gaan. Ik ben me bewust van de grote inspanningen op dit gebied van u als ondernemer en van uw personeel. 
Helaas zien we de afgelopen weken dat het niet goed gaat met het aantal besmettingen. Er wordt inmiddels gesproken over een tweede corona-golf. Deze wordt wellicht mede veroorzaakt doordat klanten zich steeds minder goed aan de afgesproken richtlijnen en adviezen houden.

Het is dan ook van groot belang om de regels - en de handhaving daarvan in en rond de winkel - weer aan te scherpen en nogmaals met uw medewerkers te delen. Het hele bedrijfsleven en zeker ook alle winkels hebben vanuit MKB-Nederland het verzoek gekregen om weer aandacht te geven aan de regels. Dit om een tweede lockdown te voorkomen.

Daarvoor kunnen de eerder afgesproken protocollen nog steeds goed gebruikt worden. Die waren eerder ook effectief. Zo kunnen we met elkaar helpen de tweede golf te dempen en een ramp voor de winkelgebieden te voorkomen.

Ik doe een beroep op u en uw medewerkers. Nogmaals, in de wetenschap dat u al zoveel hebt gedaan. Maar zorg ervoor dat iedereen opnieuw en zichtbaar weet wat de regels zijn en zorg voor een veilige winkelomgeving.

Zet hem op!!!

Jos Zuijdwijk
Voorzitter NSO Retail

Corona hulpmiddelen

Zoekt u posters of andere hulpmiddelen klik dan hier.