ID-check ten tijde van coronamaatregelen

22 oktober 2020

Ook ten tijde van corona blijft het van belang dat tabaksproducten en rookwaren alleen verkocht worden aan 18-plussers. Is een klant niet onmiskenbaar 25 jaar of ouder dan moet altijd een leeftijdsbewijs (ID) gevraagd en gecheckt worden. Normaal doe je dat door als verkoper het ID ter hand te nemen en goed te kijken naar de identiteit en leeftijd van de klant die voor je staat.
In deze coronatijd kan dat ter hand nemen achterwege blijven. Dat heeft de NVWA Deze Week desgevraagd door NSO Retail, laten weten. Het ID moet goed gecontroleerd worden maar dat kan bijvoorbeeld ook door het ID door de klant op de toonbank te laten leggen.
Ook het dragen van een mondkapje kan de ID-check belemmeren. Daarbij is het niet de bedoeling de koper te vragen het mondkapje even af te zetten. Een 100% check, of de koper de eigenaar van het ID is, is aldus de NVWA gedurende de periode dat er een mondkapjesplicht geldt, niet mogelijk. Waarbij grote verschillen tussen het ID en de koper ook met mondkapje zichtbaar zijn. 
De NVWA gaat hier in haar toezicht rekening mee houden en haar inspecteurs over deze zienswijze informeren.