Winkeldieven Betalen verhaalt de schade op de winkeldief

9 november 2020

Winkeldieven Betalen is de nieuwe € 181-regeling voor de detailhandel. De regeling is een opvolger van Afrekenen met Winkeldieven (AMW) en wordt uitgevoerd door SODA.
Als u een winkeldief op heterdaad betrapt en aangifte doet, kunt u voor de tijd die u hieraan kwijt bent  € 181 schadevergoeding eisen van de dader. Ook de kosten van directe schade, bijvoorbeeld vernielde verpakkingen, kunt u laten betalen door de winkeldief.

De aanpak winkeldieven betalen wordt uitgevoerd door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling). U kunt zich aanmelden voor deelname aan deze regeling via www.winkeldievenbetalen.nl. Na aanmelding ontvangt u per post uw deelnemersnummer en het startpakket met aankondigingsmateriaal, stickers en informatiefolders. SODA rekent vooraf geen kosten voor haar diensten. Slechts na betaling van de dader houdt SODA het tarief in voor haar bemoeienis. No cure, no pay.

Preventieve werking 
Deelname aan de regeling levert nog meer voordelen op. Met het speciale voorlichtingsmateriaal kunt u laten zien dat u winkeldieven laat betalen. Dat werkt bijzonder preventief. Van die € 181 extra boete gaat een afschrikwekkende werking uit, zo blijkt uit de resultaten. De sticker op de voordeur en in de winkel hebben een waarschuwende werking. 

Hoe verloopt de afhandeling?

1. Aanhouden en politie bellen
Na ontdekken van winkeldiefstal spreekt u de winkeldief aan. U vertelt de winkeldief dat deze is aangehouden en breng de winkeldief bij voorkeur naar een kantoortje. Daar belt u de politie 0900 8844. In het geval van een agressieve winkeldief belt u altijd 1-1-2.

2. Aangifteformulier invullen 
In afwachting van de politie vult u het ‘Landelijk Aangifteformulier’ van Winkeldieven Betalen in. De politie vult deze aangifte na aankomst verder in.

3. Overdragen van de winkeldief aan de politie
U draagt de winkeldief over aan de politie en u doet ter plekke aangifte. 

Winkelverbod
U kunt SODA opdracht geven een winkelverbod op te stellen en bij de nota voegen aan de winkeldief. U ontvang hiervan per email een afschrift. Kijk voor meer informatie op www.winkeldievenbetalen.nl