Facturatie NSO Retail

19 januari 2021

U bent gewend om in januari uw factuur te krijgen voor de NSO-contributie. Wij vinden het belangrijk dat u grip krijgt en behoud op de liquiditeit van uw onderneming en hebben daarom dan ook besloten om de facturatie van uw NSO contributie op te schorten naar een later tijdstip. Voordat deze plaatsvindt zullen wij u daar over informeren.