Rechterlijke uitspraak huurvermindering

1 februari 2021

In het Tweede Kamerdebat is ook veel aandacht gevraagd voor de discussie omtrent het volledig door moeten betalen van de huur. Het Kabinet vindt deze discussie er eigenlijk één is die plaats moet vinden tussen huurder en verhuurder. Het Kabinet ziet ook dat er vaak sprake is van kleine MKB-huurders en grote verhuurders. In het debat is mede op ons verzoek door veel partijen aangedrongen op een regeling. Deze regeling duurt alleen erg lang omdat hiervoor een wet moet worden ingediend.
Deze Week is er door de rechtbank in Den Haag een uitspraak gedaan met betrekking tot huurvermindering van twee horecazaken in Den Haag. Volgens de rechter konden zowel de belegger als de cafébazen de lockdowns echter niet voorzien toen ze hun huurcontract sloten. Daarom moeten ze de pijn eerlijk verdelen. Tijdens de lockdowns hoeven ze nog maar de helft van hun huur te betalen, en voor de periode dat de cafés hun deuren 's avonds eerder moesten sluiten, krijgen ze een huurkorting van 25 procent. Op de website van NSO Retail kunt een voorbeeldbrief downloaden voor aanvraag van gedeeltelijke kwijtschelding van de huur bij uw verhuurder.