Akkoord over vuurwerkcompensatieregeling

2 februari 2021

Eind vorig jaar hebben retailbrancheorganisaties met de overheid een principeakkoord bereikt voor een compensatieregeling voor vuurwerkverkopers als gevolg van het vuurwerkverbod 2020. Kern van de gemaakte afspraken is:

  • De overheid geeft aan dat getroffen ondernemers in eerste instantie een beroep kunnen doen op de bestaande Covid-19 regelingen als TVL en NOW.
  • Daarnaast wordt 6% van de jaaromzet 2019 vuurwerk per winkel ex btw als compensatie verstrekt.
  • Betreffende retailers ontvangen een eenmalige uitkering van € 3.500,- per verkooppunt.

Momenteel vindt vervolgoverleg plaats over de uitvoering van deze compensatieregeling.
Het loket waar de betreffende ondernemers een aanvraag voor deze regeling kunnen indienen moet nog gebouwd worden. Verwachting is dat dit eind maart gereed zal zijn.
Ondernemers hebben vervolgens van 31 maart tot 3 mei de tijd een aanvraag in te dienen. Omdat er een maximum in geld aan de regeling is verbonden, zal men pas met uitkering aanvangen als alle aanvragen binnen zijn. Streven is dat uiterlijk 1 juli alle bedragen zijn uitgekeerd.