Regeling bedrijvenschade corona-rellen gepresenteerd

11 februari 2021

Minister van Justitie Grapperhaus kwam deze week met een regeling voor ondernemers om schade van de “avondklokrellen” te verhalen die zij niet vergoed krijgen van hun verzekering. De regeling “bedrijvenschade corona-rellen” is tot stand gekomen in overleg tussen Kabinet, Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW en MKB-Nederland. De regeling is gericht op ondernemers die als gevolg van de rellen schade hebben geleden aan hun winkel of bedrijfspand, hun goederen/voorraad en/of hun inventaris. Betreffende ondernemers moeten eerst hun schade melden bij hun verzekeraar. Als er vervolgens nog schade resteert die niet op andere wijze wordt vergoed, kan een beroep worden gedaan op de regeling. Ondernemers kunnen terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemers Nederland (RVO) voor vragen over de regeling. Het loket is bereikbaar via www.rvo.nl en telefonisch via 088-0422500.