Aanvragen subsidie voor praktijkleren

4 juni 2021

Heeft u een BBL student in dienst dan is het voor u mogelijk om t/m 16 september 2021 een aanvraag in te dienen bij RVO voor de subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2020/2021. Dit jaar gelden een aantal afwijkende en nieuwe regels.  

Vanaf 1 juli aanvraag strengere toegang aanvraagloket RVO
Van 2 juni t/m 30 juni 2021 is het voor de aanvraag nog mogelijk met eHerkenning niveau 1 of 2 in te loggen. Vanaf 1 juli 2021 is minimaal niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' vereist. Organisaties die nog niet over het juiste middel beschikken, kunnen de eHerkenning aanpassen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging aanvragen. Hier staat ongeveer een aanschaftijd van twee weken voor. Medio december ontvangen aanvragers de beslissing over de subsidie en krijgen zij deze uitbetaald. Hier kunt u eHerkenning aanvragen via de NSO tegen een goedkoper tarief.

Gevolgen coronacrisis voor subsidie
Als gevolg van de coronamaatregelen hebben sommige werkgevers te maken gehad met een gedwongen bedrijfssluiting, waardoor de studenten niet de uren gemaakt hebben die minimaal vereist zijn voor de subsidieregeling. Aangezien de hoogte van de subsidie gebaseerd wordt op het aantal weken dat een erkend leerbedrijf de studenten begeleidt, worden de weken vanaf 16 december 2020 waarin de werkgevers de studenten niet konden begeleiden wegens een gedwongen bedrijfssluiting, door de RVO niet in mindering gebracht op het subsidiebedrag.